Tábor mladších “S rovnováhou (Ježišom) neváhaj!”

Letné aktivity v Sklenom sme ukončili táborom mladých od 15 do 17 rokov. Téma tábora “Neváhaj“ o rovnováhe s Ježišom bola každý deň prepojená s praktickými skúsenosťami v teréne. Pre život v rovnováhe je nevyhnutné prijať Ježišovu milosť, ktorá je zadarmo a ktorá vstupuje do každej našej slabosti. Dar priateľstva a ovocie Ducha Svätého sa…

Stretnutie mladých „Cesta premeny2“

Zo všedného do neobyčajného, z neznámeho do prežitého, zo starého do nového. Premenené tváre, srdcia, postoje. Taká bola „Cesta premeny 2“ u nás v Sklenom. 60 mladých, ktorí sa prišli nechať premeniť touto skúsenosťou, prežili čas radosti, zdieľania, svedectiev a spoločného času stráveného v priateľstve. Toto stretnutie bolo výnimočné témou premeny, ako ju zažil sám Ježiš, ako ju zažil Pavol…

Stretnutie mladých „Cesta premeny“

Na stretku mladých s názvom „Cesta premeny“, sme zakúšali moc Božieho slova ako učeníci z Emaus v Lk 24. Zamilovať sa do Biblie a nechať sa ňou premieňať boli hlavné výzvy, do ktorých sme sa povzbudzovali svedectvami, rôznymi kreatívnymi dynamikami, modlitbou a spoločným bytím. Trénovali sme sa v kreativite: schopnosti vyjadriť Božie slovo: tancom, spevom, videom, grafitmi, divadlom, pantomímou či iným…

Tábor mladých „Nesmierna moc“ svedectvá

Som veľmi rada, že som bola súčasťou campu mladých. Vďaka nemu som si uvedomila veľa vecí o sebe. Boh mi ukazoval, prečo niektoré veci robím (aj v reálnom živote), a tiež ma povzbudil v oblastiach, ktoré som nedokázala zmeniť. Povedal mi, že môžem poraziť vlastný strach a dal mi do srdca nádej na zmenu. Bola to pre mňa…

Tábor mladších „Skutočná sloboda“

V tomto roku sme otvorili novú vekovu kategóriu tábora mladých a to od 15 do 17 rokov. Atmosféra “skutočnej slobody” sa dala krájať :). Počas týchto piatich dní sme si všetci nanovo uvedomili, že sme povolaní pre slobodu, ktorú nám vydobil Kristus (Gal 5). Táto sloboda spôsobuje: 1. že stojím pevne a nedávam sa znovu…

Tábor mladých „Nesmierna moc“

Tábor mladých sme v tomto roku ponúkli  vekovej kategórii 18.-28. rokov. Tento čas si vychutnalo 23 účastníkov a 9- členný tím animátorov. Cieľom tábora bolo zakúsiť, že Ježišova nesmierna moc je v nás! Nie mimo nás, ani vedľa nás. Podľa originálneho prekladu biblie v Ef 1, 19 je V NÁS, ktorí sme mu uverili,  TÁ ISTÁ MOC, ktorá vzkriesila…

Celoslovenské stretnutie mladých „Zanechať stopu“

Celoslovenské stretnutie mladých v Sklenom! V čase od 9.3- 11.3. sme sa  v Sklenom zišli na stretnutí  mladých z troch realít Koinonie Ján Krstiteľ na Slovensku: Prešov, Vyšný Klatov, Sklené. 2O mladých z každej reality a 13 zodpovedných, ktorí sa venujú mladým, v týchto realitách. Spoločne sme ďakovali Ježišovi za dar povolania- vzácnej perly, ktorú sme objavili v Koinonii. Tento čas bol časom formácie v…