Stretnutie mladých “Cesta premeny”

Na stretku mladých s názvom „Cesta premeny“, sme zakúšali moc Božieho slova ako učeníci z Emaus v Lk 24. Zamilovať sa do Biblie a nechať sa ňou premieňať boli hlavné výzvy, do ktorých sme sa povzbudzovali svedectvami, rôznymi kreatívnymi dynamikami, modlitbou a spoločným bytím. Trénovali sme sa v kreativite: schopnosti vyjadriť Božie slovo: tancom, spevom, videom, grafitmi, divadlom, pantomímou či iným spôsobom. Sobotný večer sme počúvali svedectvá našich dvoch sestier, z ktorých jedna navštívila našu oázu v Indii a druhá v Afrike. Čas radosti, priateľstva a zdieľania to bol náš super spoločný čas tento víkend.