Stretko mladých “Vo vlastnej koži”

“Si ako zázrak pre mnohých!” (Ž 71, 7)
Máš originálny charakter, výzor, hlas, pohyby, tanečné kroky… proste máš život, ktorý žiješ vo vlastnej koži. Si jedinečný! V tomto sme sa celý víkend povzbudzovali, utvrdzovali a svedčili si, že Ježiš ti dáva ten správny pohľad – vidieť svoj život ako dar. Buď aj ty svedectvom pre tých, ktorých máš okolo seba, že tvoj život je naozaj jeden veľký zázrak vďaka Ježišovi, ktorý žije v tebe.