2% percentá

MILÍ PRIATELIA, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2%, z vašich daní za rok 2019.

Tlačivá na stiahnutie: Vyhlásenie 2019 a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2019

Aj týmto rozhodnutím môžete priamo podporiť novú evanjelizáciu
najmä na strednom a západnom Slovensku:
– výstavbu evanjelizačného centra, ktoré chce pomáhať rodinám, mladým, ale aj chudobným a osamoteným ľuďom;
– evanjelizačné kurzy, akcie, tábory, karnevaly pre deti a rodičov;

Formujeme novú mentalitu a spoločnosť. Vďaka väčším stretnutiam, ktoré organizujeme počas roka sa snažíme prinášať posolstvo Evanjelia dnešnému človeku.

Ak sa rozhodnete poukázať svoje 2%, podporíte aktivity, ktoré sú zamerané na evanjelizáciu a formáciu každého človeka. Podporíte nové výrazy, prostriedky a formy, ktoré sú veľmi potrebné na ohlasovanie Ježiša Krista v súčasnom svete.

Tí, ktorí by ste chceli poukázať 3% z dane a máte v roku 2019 odpracovaný adekvátny počet hodín ako dobrovoľník, vyžiadajte si potvrdenie na emailovej adrese sklene@kjk.sk.

Návod, čo musíte urobiť nájdete tu: rozhodni.sk

 

Údaje o prijímateľovi :
Koinonia Ján Krstiteľ – oáza Sklené
Sklené, 03847, Sklené 327
IČO : 37904167
Právna forma : cirkevná organizácia

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME
za rozhodnutie venovať vaše 2%, práve nám.

pastoračná-budova-Sklené-1024x678