Tábor mladších “Skutočná sloboda”

V tomto roku sme otvorili novú vekovu kategóriu tábora mladých a to od 15 do 17 rokov. Atmosféra “skutočnej slobody” sa dala krájať :).
Počas týchto piatich dní sme si všetci nanovo uvedomili, že sme povolaní pre slobodu, ktorú nám vydobil Kristus (Gal 5).

Táto sloboda spôsobuje:
1. že stojím pevne a nedávam sa znovu zapriahnuť do jarma otroctva, ostávam sám sebou a prijímam sa taký, aký som. 

2. že mám viac otvorené svoje srdce a svoje uši, aby som počul Boží hlas a objavil výnimočný plán, ktorý má pre mňa.
3. že s odvahou bojujem za dobro svojho priateľa.

Ďakujeme všetkým, ktorí s nami trávili tento výnimočný čas v Sklenom a tešíme sa na ďalšie stretnutie.