Plánované akcie

Plánované akcie

 

Milí priatelia,

máme pre Vás pripravený nový typ seminárov. Sú to semináre, ktoré si budete môcť pozrieť cez internet.


POSTUP REGISTRÁCIE:


1. VYPLŇTE PRIHLÁŠKU
V prihláške vyplníte tieto údaje: meno, priezvisko a email.
UPOZORNENIE! – Email, ktorý uvediete do prihlášky MUSÍ BYŤ „gmailová adresa“ (napr. sklene@gmail.com). Bez zadania tejto gmailovej adresy, do prihlášky, NEBUDE MOŽNÉ sledovať seminár. 
Postup vytvorenia gmailovej adresy.


2. ZAPLATENIE POPLATKU
Poplatok za seminár je 10,- €.
UPOZORNENIE! – Bez zaplatenia poplatku je prihláška NEPLATNÁ. Pri platení je dôležité uviesť VARIABILNÝ SYMBOL seminára. Inak nie je možné priradiť Vašu platbu k prihláške, ktorú pošlete.


3. SLEDOVANIE SEMINÁRA – POSTUP VIDEO
Na Vašu gmailovú adresu dostanete prístup k sledovaniu seminára. Nájdete ho v kolónke SIETE, nie v kolónke hlavné maily!!!
Semináre väčšinou obsahujú 5-6 videí každé po približne 30 minút.

UPOZORNENIE! – Seminár je možné sledovať  od dňa začatia seminára. Seminár bude vždy spustený od soboty do nasledujúcej soboty.

Na seminár je možné prihlásenie AJ POČAS doby vysielania, ALE iba do najbližšej stredy od spustenia. No aj pre tých, ktorí sa na seminár prihlásia neskôr, platí sledovanosť LEN DO už spomínanej SOBOTY! (To znamená, že čas na sledovanie bude kratší. NEPLATÍ, že doba sledovania, od neskoršieho prihlásenia, bude tiež týždeň!!!) Ak sa na seminár prihlásite po spustení, v takomto prípade Vám bude zaslaný prístup k sledovaniu seminára v momente prijatia platby.


Veríme, že aj tento typ seminárov Vás obohatí a pomôže k Vášmu kráčaniu vo viere, láske a nádeji.
Bližšie informácie Vám môžeme poskytnúť aj cez mobil: 0904 777 709 alebo na email: sklene@kjk.sk

 

PREJDITE K PRIHLÁSENIU SA NA KONKRÉTNY SEMINÁR.
PRIHLASOVANIE NA ONLINE SEMINÁRE JE SPUSTENÉ!


SEMINÁR VNÚTORNÉ UZDRAVENIE
   21.11. 2020

SEMINÁR PRE ŽENY – téma: „PREMENENÁ“  28.11. 2020

SEMINÁR PRE DETI „TAJOMSTVO VIANOC“   29.11.-24.12.2020

SEMINÁR AKO EVANJELIZOVAŤ   12.12. 2020

SEMINÁR PRE MUŽOV – téma: „MUŽ3D“   19.12. 2020


ĎALŠIE STRETNUTIA PRE VÁS:

SV. OMŠE NAŽIVO Z OÁZY SKLENÉ   (každú nedeľu)

CHVÁLY NAŽIVO Z OÁZY SKLENÉ   (každý utorok)

ONLINE STRETNUTIE MLADÝCH „REALITA“ 5.12.2020


Kvôli situácii epidémie bude modlitba príhovoru bývať v Sklenom len za prítomnosti interných sestier a bratov vždy v stredu o 16:00 – 17:30 hod. Prihovárať sa budeme aj každý utorok o 19:00 na konci naších Chvál – naživo. Keď máte nejaké úmysly modlitieb posielajte ich na náš mail: sklene@kjk.sk do predmetu napíšte: „Prosba o príhovor“.
“Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!” (Mt 7,7)