Tábor mladých „LEGENDA“

Tábor LEGENDA bol časom, kedy sme sa mohli rozhodnúť byť tým, kým chceme byť. 

Bol to čas priateľstva, spoločného zdieľania, spoznávania seba a konfrontácie so svojím konaním. Každý bol postavený pred otázku, či sa chopí šance a chce žiť svoj život zodpovedne. Zároveň sme zažili veľa zábavy počas dňa na splave Hrona,  nezabudnuteľné zdieľanie a spoznávanie sa pri ohni pod hviezdami.

Ak sa budeme v živote riadiť tým, čo zaznelo na tábore, ešte o nás budete počuť 😎


U nás v Sklenom sa na prelome júla- augusta zrealizoval úžasný zažitkovo-formačný tábor s názvom Legenda. Skupina 50 mladých ľudí prešla tréningovým programom, na ktorého čele stáli: Vladko Beregi, Ľudka, Stázi, Martina, Peťa, Alex, Sergej a Michal. Nádherný splav Hronu, zdolávanie nafukovacieho obra s názvom Kraken, športové aktivity, noc pod hviezdami, zdieľanie našich príbehov, témy, modlitby, svedectvá a všetky zdieľania v skupinkách….legendárna kuchyňa… nezabudnuteľné chvíle. To všetko vytvorilo krásnu atmosféru, kde sa v našich srdciach zrodilo a upevnilo rozhodnutie prežiť náš život zodpovedne a naplno. Tak do toho!!!
Motto Legendy: 2 Tim 4,7: “Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.”

Martina


Legenda je každý človek, ktorý vo svojom živote, v každej oblasti, reaguje aktívne, preberá iniciatívu, rozhoduje sa a koná až tak, že inšpiruje druhých, aby ho napodobňovali.

Tento tábor sa zameral na osobný rast v oblasti rozhodnutia, konania a vplyvu, aby každý mohol žiť legendárny život ako Ježiš.       

Alex


Tábor Legenda bol zameraný na osobnostný rast mladého človeka. Motivoval k prebratiu zodpovednosti, ku konaniu a budovaniu vzťahov. Popri tom bol plný zábavy a aktívneho oddychu.

Ľudka


Tábor Legenda bol naozaj legendárny. Pod vedením pastiera, ktorý sa už legendou stal, sme sa naučili aký postoj máme zaujať, aké hodnoty musíme mať a aké kvality by sme mali pestovať. Ak túto túžbu stať sa legendou odovzdáme Ježišovi, tak s Ním máme vitazisté víťazstvo.💪🙂 

Michal


Je úžasné byť Legendou a ešte úžasnejšie pomáhať iným sa ňou stať. A práve to sme zakúsili na tomto tábore. Každý z nás je pripravený zanechať nezmazateľnú stopu v tomto svete, ak sa rozhodneme dať tieto princípy do praxe.

Petra