Celoslovenské stretnutie mladých “Zanechať stopu”

Celoslovenské stretnutie mladých v Sklenom!
V čase od 9.3- 11.3. sme sa  v Sklenom zišli na stretnutí  mladých z troch realít Koinonie Ján Krstiteľ na Slovensku: Prešov, Vyšný Klatov, Sklené.
2O mladých z každej reality a 13 zodpovedných, ktorí sa venujú mladým, v týchto realitách. Spoločne sme ďakovali Ježišovi za dar povolania- vzácnej perly, ktorú sme objavili v Koinonii. Tento čas bol časom formácie v podobe prednášok, chvál, zdieľania, svedectiev a budovania priateľstva. Ježiš v nás zanechal stopu, tým, že nás povolal a my máme to privilégium zanechávať stopu v srdciach ľudí.
Zanechaj stopu cez novú evanjelizáciu, do ktorej ťa Boh povolal. Stopu zanechávaš, ak sa poslom stávaš!
Vďaka za priateľstvo a za spoločný čas.