Tábor mladých „Víťazný boj“

Tohtoročný tábor mladých bol originálny, bojovný a víťazný !
54 mladých a 11 členný tím vstupovali do tajomstiev-stratégií víťazného boja Ježiša Krista! Víťazná myseľ, ovládaná disciplínou. Trénovaná vôľa a srdce víťaza posilnené Božím Slovom. To všetko okorenené priateľstvom a upevnené na dynamikách. Ježiš Kristus ako najväčší víťaz všetkých čias nám požehnal krásne počasie, chránil nás od úrazov a vtláčal do srdca skúsenosť: „ Ja, ktorý som v Tebe som väčší ako ten, ktorý je vo svete.“ (1Jan 4,4)
Nikdy sa nevzdávaj, ale bojuj dobrý boj viery čaká ťa veľká odmena.
GET UP víťazný bojovník!!!