Stretnutie mladých “Časy osvieženia”

Šestdesiatpäť štastných, naplnených a hlavne osviežených mladých ľudí Pánovou prítomnosťou. Kde to môžete vidieť? No predsa v Sklenom na víkendovke mladých s názvom “Čas osvieženia” 

Tak ako v Sk 3, 19 hovorí BS: “Kajajte sa a obrátte, aby prišli časy osvieženia od Pána!”.

Volali sme na Pána a zakúsili osvieženie. Vytrvalosť vo vzťahu s druhými, vernosť voči tomu, čo Pán do nás vložil, vrúcne srdce, ktoré rado poslúcha. Toto sme zdôraznili ako atribúty, ktoré nás osviežujú a do nášho srdca prinášajú kajúcnosť a obrátenie. 

Veľa, veľa priateľstva a predvianočná atmosféra vládla v našich srdciach. Vonku nás dokonca čakal predvianočný (nealko) punč a vianočná hudbička. 🙂

Tak ako chromý, ktorý roky sedával pri krásnej bráne (Sk 3), vošiel do časov osvieženia skrze obrátenie, tak aj nás Pán prenikal svojou láskou a obrátením. Tento čas sme zaklincovali svedectvami viacerých z nás.  Vďaka za čas osvieženia s tebou.

Oáza Sklené