Tábor mladších “S rovnováhou (Ježišom) neváhaj!”

Letné aktivity v Sklenom sme ukončili táborom mladých od 15 do 17 rokov. Téma tábora “Neváhaj” o rovnováhe s Ježišom bola každý deň prepojená s praktickými skúsenosťami v teréne. Pre život v rovnováhe je nevyhnutné prijať Ježišovu milosť, ktorá je zadarmo a ktorá vstupuje do každej našej slabosti. Dar priateľstva a ovocie Ducha Svätého sa vo veľkej štedrosti rozlievali nie len na účastníkov tábora, ale aj na samotný 15-členný tím, ktorý s radosťou a s ochotou dal život a venoval svoj čas novej evanjelizácii. Už teraz sa tešíme na kreativitu Ducha Svätého na budúci rok.