Tábor mladých “Nesmierna moc”

Tábor mladých sme v tomto roku ponúkli  vekovej kategórii 18.-28. rokov. Tento čas si vychutnalo 23 účastníkov a 9- členný tím animátorov. Cieľom tábora bolo zakúsiť, že Ježišova nesmierna moc je v nás! Nie mimo nás, ani vedľa nás.
Podľa originálneho prekladu biblie v Ef 1, 19 je V NÁS, ktorí sme mu uverili,  TÁ ISTÁ MOC, ktorá vzkriesila Ježiša Krista! Túto skúsenosť a sebavedomie kresťana sme si trénovali v teréne, na dynamikách. Nesmierna moc viery,  milosti a priateľstva sa zapísala do našich sŕdc. Tábor bol výnimočný novým tímom, menším počtom účastníkov, teda bol intenzívnejší vo vzťahoch. Mali sme viac chlapcov ako dievčat. Novinkou bolo aj pozorovanie nočnej oblohy  ako výraz nesmiernej Božej moci a wild race- divoké preteky, nesmierne dobrodružstvo, víťazstvo Jeho moci v nás a v jednotlivých tímoch.
Jeho moc je nesmierna a je v nás! Nezabudni si ju naďalej užívať a naplno s ňou spolupracovať.