Posts by Ondrik

ONLINE SEMINÁRE – OÁZA SKLENÉ

Milí priatelia, máme pre Vás pripravený nový typ seminárov. Sú to semináre, ktoré si budete môcť pozrieť cez internet. POZOR...

Ako bolo na Christiland feste 2022

Tábor teenagerov 2022 „SME SI ISTÍ“

Ako sa stať stále viac istým človekom?Tohtoročný tábor teenagerov nám to postupne odkrýval.Ježiš, „najistejšia istota“ je neustále s tebou.Čím viac...

Tábory detí „Ján“ 2022

Úžas, radosť, sloboda, život v hojnosti, priateľstvá, smiech, zdolávanie prekážok, divadlo, hudba a tanec. To všetko sme zažili na táboroch...

Téma mesiaca: „ZAČNI OD SEBA“

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej...

OTVORENÉ KOINONIE s Oázou Sklené

Letné tábory 2022

Tábor mladších (14-17 rokov) / 09.-13.08.2022Prihláška – náhradníkInformácieRealizácia platby Tábor mladých (18-25 rokov) / 16.-19.08.2022PrihláškaInformácieRealizácia platby Tábor mužov v Lopašove...

Stretko teenagerov „MVP“

MVP – most valuable player – najhodnotnejší hráč Názov ďalšieho stretnutia teen sa niesol v téme našej skutočnej hodnoty.Kto iný...

Stretnutie mladých „PEP IT UP“

Pep it up!! Konečne to prišlo! Máme za sebou prvé stretko mladých s originálnym názvom Pep it up!! Čo to...

Májové aktivity v Oáze Sklené

Mesiac máj bol špeciálnym mesiacom, kedy sme v našej oáze prijali veľa ľudí a tešili sme sa z toho, že...

Hymny táborov a stretiek teenagerov

Počas našej teenagerskej služby v Koinonii Ján Krstiteľ v Oáze Sklené vzniklo zopár piesní, ktoré boli hymnami táborov a stretiek.Každá...

CHVÁLY z Oázy Sklené

Modlitby chvál na teraz prerušujeme až do septembra. Potom sa na Vás tešíme v obvyklom čase. Vaši bratia a sestry...

Téma mesiac: „OČAKÁVAJ PÁNA“

Kristus vstal z mŕtvych, drahí bratia a sestry. Prežili sme krásne sviatky Veľkej noci. Preniknutí mocou zmŕtvychvstania Ježiša Krista, čerpáme z Jeho plnosti...

TVOJA LÁSKA – hymna tábora teenagerov GET UP GET READY 2021

„Lebo nás ženie Kristova láska…“ 2Kor 5,14Pieseň „TVOJA LÁSKA“ vznikla ako hymna tábora teenagerov GET UP GET READY v roku...

Kurz pre manželov: „Milovať sa ako?“

Počas prvého aprílového víkendu Oáza Sklené rozvoniavala vyznaniami lásky a všadeprítomnou túžbou naučiť sa prejavovať lásku svojmu manželskému partnerovi ešte...