Téma mesiaca: “Vráť sa k prvej, prvotnej láske!”


Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku. (Zjv 2,4, ROH) 

Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. (Zjv 2,4 KAT) 

Preto si spomeň, odkiaľ si padol, rob pokánie a konaj ako prv. Zjv 2,4

Prvá láska môže zovšednieť, môže sa rozplynúť alebo môže dozrieť v niečo nádherné, silné a večné. Pamätáš si čas Tvojej prvotnej lásky s Ježišom? Bláznivé, krásne, vysnívané momenty s Ním na modlitbe, v evanjelizácii, s priateľmi. 

Prvotná láska sa môže stať úžasným voňavým olejom, ktorého vôňa sa roznáša a prevonia celú atmosféru tvojho života. Tak ako pri tej žene z evanjelia, ktorá rozliala svoju lásku v podobe voňavého oleja na Ježiša a poutierala ho svojimi vlasmi. Lk 7, 38 

To je Boží plán aj pre tvoju Lásku- pre Tvoje srdce!

Od popolcovej stredy  začína čas 40-dňového pôstu. Je to jedinečná príležitosť ako si obnoviť svoje srdce, aby milovalo prvotnou láskou. Milovať Ježiša a milovať svojich blízkych. Dajme si spolu výzvu v tomto čase nie niečo nerobiť pre Ježiša (nejesť mäso, nepozerať telku, nebyť lenivý…ne ne ne), ale niečo robiť pre Ježiša a pre skvalitnenie vzťahu s Ním a s bratmi (intezívne prežiť čas osobnej modlitby, navštíviť priateľov, na ktorých nemám čas, uprednostniť agapíto, stretnutie koinonie pred iným, robiť gestá lásky medzi najbližšími…áno, áno, áno)

Život s Ježišom je o vzťahu. Vráť sa do toho vzťahu, nech sa pe Teba stane prameňom, aby si miloval prvotnou láskou. Prvá láska nech sa v tebe stane Pravou, silnou, zrelou hnacou silou pri všetkom, čo podnikneš.