CHVÁLY z Oázy Sklené

Pravidelné modlitby chvál začíname opäť od 04.10. o 19:00 hod.
Vaši bratia a sestry z Oázy Sklené.


Pravidelnú modlitbu príhovoru za vaše potreby budeme mať každý utorok od 04.10. od 17:00-18:30 hod. v oáze Sklené. V prípade záujmu o túto modlitbu nás kontaktujte na tel. čísle 0904 777 709.
Adresa: Sklené 327

Ak máte nejaké úmysly modlitieb môžte ich poslať na náš mail: sklene@kjk.sk do predmetu napíšte: „Prosba o príhovor“.

“Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!” (Mt 7,7)Všetky už vysielané chvály z Oázy Sklené si môžte pozrieť kliknutím na tento obrázok.