CHVÁLY z Oázy Sklené

Pravidelné modlitby chvál vysielame pre Vás každý utorok od 19:00hod.
Posledné chvály odvysielame 13.06.2023, potom sa k Vám opäť vrátime v októbri.
Vaši bratia a sestry z Oázy Sklené.

Pravidelnú modlitbu príhovoru za vaše potreby máme každý utorok od 17:00-18:30 hod. v Oáze Sklené. V prípade záujmu o túto modlitbu nás kontaktujte na tel. čísle 0904 777 709.
Adresa: Sklené 327

Ak máte nejaké úmysly modlitieb môžte ich poslať na náš mail: sklene@kjk.sk do predmetu napíšte: „Prosba o príhovor“.

“Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!” (Mt 7,7)Všetky už vysielané chvály z Oázy Sklené si môžte pozrieť kliknutím na tento obrázok.