CHVÁLY z Oázy Sklené

Od 5.10. vám ponúkame opäť možnosť zúčastniť sa modlitby chvál, vysielaných online z Oázy Sklené, každý utorok o 19:00 hod.
Tešíme sa na vás.


Vždy v utorok pred chválami od 17:00-18:00 bude možnosť modlitby príhovoru v režime OTP, s možnosťou zostať na chvály o 19:00 aj naživo.
Prosíme nahlasujte sa vopred.
Kontakt: 0904 777 709 – sklene@kjk.sk


Keď máte nejaké úmysly modlitieb môžte ich poslať na náš mail: sklene@kjk.sk do predmetu napíšte: „Prosba o príhovor“.

“Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!” (Mt 7,7)Všetky už vysielané chvály z Oázy Sklené si môžte pozrieť kliknutím na tento obrázok.