Chvály NAŽIVO z Oázy Sklené

Chvály utorok

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa modlitby chvál z Oázy Sklené každý utorok o 19:00hod.
Tešíme sa na vás.