CHVÁLY z Oázy Sklené

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa modlitby chvál, vysielaných online z Oázy Sklené, každý utorok o 19:00 hod.
Tešíme sa na vás.


Keď máte nejaké úmysly modlitieb môžte ich poslať na náš mail: sklene@kjk.sk do predmetu napíšte: „Prosba o príhovor“.

“Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!” (Mt 7,7)

Všetky už vysielané chvály z Oázy Sklené si môžte pozrieť kliknutím na tento obrázok.