CHVÁLY z Oázy Sklené

Pravidelné modlitby chvál vysielame pre Vás každý utorok od 19:00hod.
Ponúkame tiež možnosť zúčastniť sa modlitby príhovoru u nás každý utorok od 17:00hod.
V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. čísle 0904 777 709.
Vaši bratia a sestry z Oázy Sklené.

Ak máte nejaké úmysly modlitieb môžte ich poslať na náš mail: sklene@kjk.sk do predmetu napíšte: „Prosba o príhovor“.

“Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!” (Mt 7,7)Všetky už vysielané chvály z Oázy Sklené si môžte pozrieť kliknutím na tento obrázok.