Téma mesiaca: “Teraz je čas!”


Máme za sebou najväčší kresťanský sviatok: Pascha – Veľká Noc, počas ktorého sme slávili smrť  a zmŕtvychstanie Ježiša Krista.
Žijeme v dobe, ktorá je veľmi rýchla. Dlho sa nad vecami nezastavujeme.
Nevieme si ich v dobrom slova zmysle vychutnať, proste im dať hodnotu, tešiť sa z nich.
Dar spásy, vykúpenia, oslobodenia, uzdravenia a nového života, to všetko sme dostali skrze Ježiša Krista. On nám to vydobil a odovzdal. 
Ján 3,16: “Boha tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal život večný!”
Božie slovo v druhom liste Korinťanom hovorí: “Hľa teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy ( 2Kor 6,2 )”. 

“Teraz” je výzvou! 

Zastav sa! Musíme sa zastaviť, byť vďačný, prijímať. Jednoducho si to vychutnávať, veď predsa Ježiš za to stojí! 
Ešte jedna vec. Na dare spásy je niečo zvláštne v porovnaní s akýmkoľvek iným darom.
Keď dostanem napríklad nové hodinky alebo mobil, tieto veci majú tendenciu rýchlo zovšednieť.
Radosť z nich je postupom času stále menšia. Ale s darom spásy je to presne naopak.
Čím viac ho budem žiť, tým vačšiu radosť z neho budem mať. Jeho hodnota pre mňa bude stále vačšia. Preto je len na nás ako s darom spásy naložíme. 
Myslím si však, že v porovnaní s čímkoľvek je dar spásy neporovnateľný.