Téma mesiaca: “Nerozlučná dvojica”


Ježiš začína svoju misiu skúsenosťou lásky pri tom, ako prijme krst od Jána. Počuje uistenie od Otca: „Toto je môj milovaný Syn.“ Toto bolo jeho motorom a posolstvom, ktoré chce dopriať aj tebe. Potom v sile lásky vchádza na púšť ako boxer do ringu, aby zahájil „prvé kolo” s Diablom, ktorý nechce, aby sme žili v Otcovej láske. Ježiš sa po 40 dňoch ukazuje ako muž odhodlaný bojovať s každým pokušením do posledného dychu, len aby dokončil svoju misiu. 

Počas svojho života prisľúbil, že nás nenechá samých ako siroty. Chce nám byť nablízku a chce, aby sme to zakúšali. Preto sa na kríži okrem hriechu vysporiadal ešte s jedným nepriateľom, ktorý nám otravoval život. Ring sa presúva na Golgotu. Na kríž bola pribitá samota ̶ odlúčenosť. Ježiš ju sám prežíval v momente, keď na kríži zvoláva: „Eli, Eli, lema sabakthani?“ (Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?), aby sme aj v tejto veci mali zástancu a on mohol povedať: „Je zaplatené.“ Ešte raz zvolal mocným hlasom a poslednýkrát vydychuje, a akoby aj sám Otec nad tým všetkým zadržal dych. No na tretí deň sa však zhlboka nadychuje a vracia svojmu milovanému Synovi dych života. Vstáva z mŕtvych a smrť je porazená. Triumfálne víťazí nad samotou, aby sme už nežili sami a neblúdili ako opustené ovce. Zapečaťuje víťazstvo mocnými slovami: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Možno si hovoríš: „Sú to krásne slová, ale ako to dokáže, veď vystúpil na nebesia?“ Odpoveďou je ̶ skrze jeho Ducha. Ako je napísané v Jánovom evanjeliu, Ježiš dýchol na apoštolov dych života a vyzýva ich, aby prijali Ducha Svätého. A On spôsobuje, že nie sme sami ako siroty. Ak si aj ty prijal(a) Ducha, smelo môžeš povedať, že si navždy spojený(á) s Ježišom. A ak si tak ešte neurobil(a), pozvi ho do tvojho života, nech sa môžeš nadýchnuť z najlepšieho zdroja života, lásky, radosti a spoločenstva. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Iba s Ním si a zostaneš „nerozlučná dvojica”.