Kurz pre rodiny DOM 17.-19.05.2024

Deti, Otec, Mama = DOM, zdravá rodina, ktorá žije naplno Boží život v Duchu Svätom. 
Víkend v oáze v Sklenom so 17. rodinami z našej komunity, bol krásny, radostný a plný požehnania.
Spoločne strávený čas ako rodina, je nenahraditeľným časom pre budovanie vzťahov a jednoty v Koinonii Ján Krstiteľ.
V prostredí našej oázy bol doplnený impulzami z prednášky od nášho pastiera Vladka, časom s deťmi vedeným zasvätenými sestrami, spoločnou modlitbou chvál s rodičmi a deťmi, kreatívnymi dynamikami, svätou omšou. 
Tento špeci čas bol zavŕšený spoločným slávením Turíc.
Tešíme sa nabudúce.


Kurz pre rodiny DOM 17.-19.05.2024

Obrázok 1 z 131