Posts by Ondrik

Téma mesiaca: „ZAČNI OD SEBA“

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej...

Stretko teenagerov „MVP“

MVP – most valuable player – najhodnotnejší hráč Názov ďalšieho stretnutia teen sa niesol v téme našej skutočnej hodnoty.Kto iný...

Stretnutie mladých „PEP IT UP“

Pep it up!! Konečne to prišlo! Máme za sebou prvé stretko mladých s originálnym názvom Pep it up!! Čo to...

Májové aktivity v Oáze Sklené

Mesiac máj bol špeciálnym mesiacom, kedy sme v našej oáze prijali veľa ľudí a tešili sme sa z toho, že...

Téma mesiac: „OČAKÁVAJ PÁNA“

Kristus vstal z mŕtvych, drahí bratia a sestry. Prežili sme krásne sviatky Veľkej noci. Preniknutí mocou zmŕtvychvstania Ježiša Krista, čerpáme z Jeho plnosti...

TVOJA LÁSKA – hymna tábora teenagerov GET UP GET READY 2021

„Lebo nás ženie Kristova láska…“ 2Kor 5,14Pieseň „TVOJA LÁSKA“ vznikla ako hymna tábora teenagerov GET UP GET READY v roku...

Kurz pre manželov: „Milovať sa ako?“

Počas prvého aprílového víkendu Oáza Sklené rozvoniavala vyznaniami lásky a všadeprítomnou túžbou naučiť sa prejavovať lásku svojmu manželskému partnerovi ešte...

MOTIVÁCIE z Oázy Sklené

Všetky motivácie, ktoré boli vysielané počas modlitby chvál z Oázy Sklené si môžte pozrieť kliknutím na tento obrázok.

Strenutie starších v Oáze Sklené

V oáze Sklené sme strávili krásny slnečný víkend s našimi najstaršími členmi. Radosť, priateľstvo a chutný guláš rozvoniavali medzi nami...

PREDNÁŠKY z Oázy Sklené

Všetky prednášky si môžte pozrieť kliknutím na tento obrázok.

ONLINE SEMINÁR „BOJ S BOHOM“ OD 07.03.2022

POZVÁNKA NA SEMINÁR BOJ S BOHOM POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:– linky na sledovanie seminára Vám budú...

Téma mesiaca: „Nový štart“

„Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.“ hovorí Ježiš v Zjavení Jána 22,13. Sme na počiatku nového...

Téma mesiaca: „Raduj sa!“

Obdobie roka, ktoré aktuálne prežívame, poznáme pod názvom „fašiangy“. Toto obdobie bolo a je spojené s radosťou.Tak sa poďme trochu...

Téma mesiaca: „Byť ozdobou“

Vianočný čas, ktorý je pred nami, je jedinečný, neopakovateľný, originálny, úžasný a krásny.  Prostredie okolo nás sa mení, je krajšie,...

Téma mesiaca: „Žiť vo svetle“

,,A Ježiš im povedal:,,Ja som svetlo sveta…” /Jn 8,12 / November je mesiac, ktorý sa vyznačuje tým, že dni sú...