Posts by Ondrik

Prebiehajúce semináre

ONLINE SEMINÁR „NESTRATIŤ PERLU“ od 26.6.2021

POZVÁNKA NA SEMINÁR NESTRATIŤ PERLU POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte túto prihlášku, kde...

Pripravované semináre

ONLINE SEMINÁR „AKO SVEDČIŤ“ od 24.4.2021

POKRAČOVANIE ONLINE SEMINÁRA „AKO EVANJELIZOVAŤ“ POZVÁNKA NA SEMINÁR AKO SVEDČIŤ POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je...

ONLINE SEMINÁR „PREMENENÁ 3“ od 5.6.2021

POZVÁNKA NA SEMINÁR PREMENENÁ 3 POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte túto prihlášku, kde...

ONLINE SEMINÁR „KRÁČAŤ V MOCI DUCHA“ od 15.5.2021

POZVÁNKA NA SEMINÁR KRÁČAŤ V MOCI DUCHA POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte túto...

ONLINE SEMINÁR „5 KĽÚČOV K OSLOBODENIU“ presunutý od 5.6.2021

POKRAČOVANIE ONLINE SEMINÁROV „VNÚTORNÉ UZDRAVENIE“ A „ROZLOMIŤ PUTÁ“ POZVÁNKA NA SEMINÁR 5 KĽÚČOV K OSLOBODENIU POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z...

ONLINE SEMINÁR „BIBLIA: TVOJ PRÍBEH“ od 23.1.2021

  POZVÁNKA NA SEMINÁR BIBLIA – TVOJ PRÍBEH POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je seminár PRE...

ONLINE SEMINÁR „PRE MANŽELOV – RADOSTNÁ LÁSKA“ zmena od 24.2.2021

POZVÁNKA NA SEMINÁR PRE MANŽELOV – RADOSTNÁ LÁSKA POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte...

ONLINE SEMINÁR „NEBOJ SA“ od 20.3.2021

POZVÁNKA NA SEMINÁR NEBOJ SA POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte túto prihlášku, kde...

ONLINE SEMINÁR „PRE ŽENY – PREMENENÁ 2“ od 27.3.2021

POZVÁNKA NA SEMINÁR PRE ŽENY – PREMENENÁ 2 POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je seminár PRE VÁS, vyplňte...

ONLINE SEMINÁR „ROZLOMIŤ PUTÁ“ od 3.4.2021

POKRAČOVANIE ONLINE SEMINÁRA „VNÚTORNÉ UZDRAVENIE“ POZVÁNKA NA SEMINÁR ROZLOMIŤ PUTÁ POSTUP REGISTRÁCIE: 1. VYPLŇTE JEDNU Z DVOCH TYPOV PRIHLÁŠOK:a) Ak je...

21 ROKOV OÁZY SKLENÉ 17.12.2020

Milí priatelia, dnes máme v Sklenom – v Koinonii Ján Krstiteľ sviatok – 21 rokov našej oázy! 17.12. 1999 je...

TO, NA ČOM ZÁLEŽÍ V ZASVÄTENOM ŽIVOTE

TO, NA ČOM ZÁLEŽÍ V ZASVÄTENOM ŽIVOTE. „Poď za mnou!“ (por. Mt 9, 9), bolo pozvanie a zároveň výzva, ktoré...

Téma mesiaca: „OSLÁVENEC, KTORÝ OBDARÚVA „

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal...