Posts by Ondrik

Projekt: Inkluzívne voľnočasové športové centrum

Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju, že finančne podporil projekt: Inkluzívne voľnočasové športové centrum, ktorý sme začali realizovať u nás v Sklenom,...

Tábor mladších „Bojový strategický plán“

Bojový strategický plán bol témou tohtoročného tábora mladých 15-17. Tento týždeň sme si užili naplno, či už na dynamikách, pri...

Camp mladých 2021: Druhý dych!

Naber Druhý Dych! Naber Silu Ducha, Múdrosť Ducha = Boží charakter a zachytávaj Božiu prítomnosť skrze pokoj a radosť vo...

Tábor teenagerov „GET UP GET READY“ 2021

GET UP GET READY! – POSTAV SA A PRIPRAV SA!Čo je to vnútorná motivácia?Na čo je dobrá a kde ju...

Tábor detí VIP Daniel 1

Zdolávať prekážky ako odvážny Daniel!Stať sa VIP spolu s Ježišom!Konať ako Výnimočný, Iniciatívny a Priateľ v ohnivej peci alebo v...

Tábor detí VIP Daniel 2

Hoc bol na 2. tábore ten istý názov a téma, tábor bol opäť jedinečný kvôli originalite našich detí a animátorov.Tešíme...

Projekt: Multimediálna zručnosť mládeže

Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju, že finančne podporil projekt: Multimediálna zručnosť mládeže, ktorý sme zrealizovali v Sklenom, v Koinonii Ján Krstiteľ...

Téma mesiaca: „Božie osvieženie“

Iz 58,11 A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji; posilní ti kosti a budeš ako zavlažovaná...

ENERGY DRINK – hymna tábora teenagerov 2016

Pieseň „ENERGY DRINK“ vznikla ako hymna tábora teenagerov v roku 2016. Na dobitie nových síl je tu vždy ten naj...

VIAC – MORE – hymna stretka teenagerov 2017

Pieseň „VIAC – MORE“ vznikla ako hymna stretka teenagerov v roku 2017. Kráčanie po mori môže byť niekedy poriadna výzva.Ale...

Téma mesiaca: „Žehnať druhým!“

V tomto novom mesiaci Ťa chcem povzbudiť do dôležitého postoja – návyku v Tvojom živote viery. Je ním postoj žehnať...

TURÍCE 2021 – MOTIVÁCIA

Téma mesiaca: „Duch Svätý“

Nachádzame sa v mesiaci máj a máme za sebou mesiace, ktoré boli aj dosť náročné, čo sa týka pandemickych opatrení....

VEĽKÝ PLÁN – hymna tábora teenagerov 2018

Pieseň „Veľký plán“ vznikla ako hymna tábora teenagerov v roku 2018. Povzbudzujeme ťa, že Ježiš má aj pre teba pripravený...

Téma mesiaca: „Víťazný život“

Veľkonočné tajomstvo vykúpenia a oslobodenia je najsilnejšou skúsenosťou viery. Potrebujeme sa nechať vtiahnuť do tejto skúsenosti, ktorou si prešiel náš...