Stretnutie mladých “Buď-Alebo” 03.-05.05.2024

Stretko Buď-Alebo sa nieslo v duchu odvahy a radikálnosti.
Myslím, že sme sa počas neho všetci navzájom povzbudili a motivovali do naších budúcich rozhodnutí, ktoré chceme robiť s Ježišom.
Ako znelo aj v našej hymne: “Nechceme byť vlažnými!”
A ako kresťania chceme vplývať na ostatných našou vernosťou Pravde.
Zo stretka mi najviac utkvela myšlienka, že sa nedá sedieť na dvoch stoličkách naraz a je lepšie rozhodnúť sa zle, ako sa nerozhodnúť vôbec. 🙂