Zo zákulisia nahrávania v TV Lux!

20. februára, v pondelok, sme prijali pozvanie do TV Lux do relácie Doma je doma, kde sme jedinečným spôsobom mohli svedčiť na tému Deti a evanjelizácia. A to v priamom prenose.

55 minút tejto relácie bolo popretkávaných viacerými blokmi. V prvom bloku o. Vladko Beregi predstavil Koinoniu Ján Krstiteľ a priblížil jej poslanie. Do druhého bloku, vrúcnym pozdravom a odkazom: Ježiš ťa ľúbi najviac na celom svete!, vstúpili šašo Jašo a šašo Mojko (Martina Vachová a Janka Dolinská), ktorí spolu s o. Vladkom hovorili priamo o práci s deťmi a rodinami.

Tretí blok patril manželskému páru Petrovi a Márii Ducháčkovým (zodpovedným za detskú službu v Bratislave), ktorí svedčili o tom, ako sú deti (v ich rodine, ale aj na detskej službe) priťahované a premieňané Božím slovom, vlastným príkladom a ich spontánnym, jednoduchým a radostným vzťahom s Ježišom. Celý obraz našej práce s deťmi, okrem rozprávania, dotvorili videá a fotky z našich akcií. 55 minút utieklo ako voda a my sme ešte mali v zálohe veľa svedectiev či skúseností na túto tému. Sme radi, že sme mohli predstaviť aj projekt Christiland, ktorý rozbiehame novým spôsobom v tomto roku. Ďakujeme za pekné prijatie moderátorke Janke Trávničkovej a p. riaditeľovi TV Lux Jankovi Bucovi. Vďaka všetkým, ktorí ste nás povzbudzovali a telefonovali nám. Vďaka, Ježiš, za možnosť vydávať svedectvo aj týmto spôsobom.

Veríme, že ste hrdí na Pánovo dielo, ktoré robí skrze našu komunitu.

Reláciu si môžete pozrieť neskôr v archíve TV Lux, link na video TV LUX – doma je doma

Martina