Izrael je miesto, ktoré neustále priťahuje.

Izrael je miesto, ktoré neustále priťahuje. Je miestom obrovského požehnania a miestom modlitby. Práve tam má Koinonia Ján Krstiteľ svoju oázu. Konkrétne v meste Tiberiad. Mesto sa nachádza pri Galilejskom jazere, tam kde Ježiš povolal svojich učeníkov stať sa rybármi ľudí. Koinonia Ján Krstiteľ dostala do spravovania jednu z mála farností v tomto okolí. Na prelome februára a marca sme sa v tejto oáze stretli zodpovední za oázy, roztrusené po celom svete. Úžasné je, že naša koinonia rastie kdekoľvek na svete a môžeme naozaj vyhlasovať vo viere, že toto je čas žatvy pre všetkých členov Koinonie Ján Krstiteľ.

Ja osobne som tam prežil čas nového impulzu do ďalšej práce na poli novej evanjelizácie. Okrem toho som sa tam mohol stretnúť s našim bratom Sergejom, ktorý je už naplno začlenený do evanjelizácie a pastorácie ľudí hovoriacich po rusky.

Určite odporúčam každému, aby aspoň raz v živote mohol navštíviť Izrael a nám členom koinonie o to viac, pretože tam máme našich bratov a sestry, ktorí nás srdečne očakávajú.

o.Vladko

Gallery is empty!