NEOBYČAJNÝ víkend pre mladých

Som veľmi rád, že môžem svedčiť o tom, čo som zakúsil v Sklenom na víkende pre mladých s názvom NEOBYČAJNÝ :-D.
Toto je to, čo ma najviac zasiahlo: skúsenosť s mojím Bohom, ktorý je NEOBYČAJNÝ BOH! Toto slovo „neobyčajný“ sa nieslo celým stretnutím.
Všetko čo robí Ježiš v našich životoch je neobyčajné. Jedine On ma vyvádza zo všetkého tradičného, bežného, všedného !! 😀 Ježiš mi dal zakúsiť, že má pre mňa neobyčajný život plný dobrodružstva a ÚŽASU :-D. Bolo pre mňa krásne vidieť, že do tejto skúsenosti a reality života som nebol povolaný sám, ale spolu s mojimi bratmi a sestrami z Koinonie Ján Krstiteľ. Tak ako nám Ježiš dal a dáva prežiť absolútnu a autentickú skúsenosť s Ním ako s neobyčajným Bohom, vložil do nás veľmi konkrétne a neobyčajné povolanie Jána Krstiteľa. Veľmi dlho vo svojom živote som hľadal to, kde je moje miesto, kde je môj domov, kde je moja zem.

Toto stretnutie mladých ma naplnilo veľkou radosťou z toho, že môžem smelo zakričať do sveta…. „ Môj Boh je mojím NEOBYČAJNÝM OTCOM, SPASITEĽOM, PRIATEĽOM, ktorý mi dal NEOBYČAJNÝ ŽIVOT a povedal mi, Andrej, dávam ti NEOBYČAJNĚ POVOLANIE – Ty si JÁN KRSTITEĽ !“ :-D. Prežil som to, že toto povolanie nie je iba niečo z mnohých veci, ktoré mám v živote, ale je podstatou môjho života, vďaka ktorému dokážem kráčať s Ježišom každý jeden deň svojho života.
Som veľmi Bohu vďačný za každého jedného brata či sestru, s ktorými som strávil toto NEOBYČAJNÉ stretnutie, a ktorým sa chcem poďakovať za ich vernosť v kráčaní s NEOBYČAJNÝM JEŽIŠOM v NEOBYČAJNOM POVOLANÍ Jána Krstiteľa , pretože vďaka tomu smiem aj ja zakúšať tento NEOBYČAJNÝ ŽIVOT :-D.

………………………Áno Ježiš všetko čo s nami robíš vyvoláva úžas!!……………….. 😀
Andrej Kňazovčík

Ahojte drahí priatelia! Chcem Vám svedčiť o našom BOHU, ktorý je naozaj Mocný a stále Prekvapujúci… . Som veľmi šťastná a bolo mi cťou prísť na stretnutie komunitných mladých v oáze u ,,Skleňákov´´, ktoré sa konalo od 10. do 12. februára 2012, ktorého názov ma hneď zaujal – „NEOBYČAJNÝ“ . Keď som sem cestovala, určite som vedela, že to bude opäť skvelý čas s Pánom a priateľmi, ale toto prevýšilo akékoľvek moje chápanie a očakávanie . Náš BOH sa mi chcel dať zakúsiť ako BOH, ktorý je NEOBYČAJNÝ! Mocná prednáška nášho pastiera Vladka v Duchu Svätom, ako aj ďalšie mocné prednášky a svedectvá Maťky a Ľudky, boli toho nástrojmi .

Áno, náš Všemohúci BOH je môj NEOBYČAJNÝ OTECKO, ktorý ma od počiatku tak nesmierne miluje <3 a naveky bude, ako nik iný nedokáže a stále sa zo mňa raduje . A viete kedy sa najviac zaradoval? Keď sme sa my dvaja stretli. Takto sa túži stretnúť s každým jedným z nás. ON spraví aj milión krokov ku nám, ale ten posledný necháva na každom jednom z nás, lebo do nás vložil slobodnú vôľu…

Je to aj Môj NEOBYČAJNÝ SPASITEĽ, ktorý pre mňa tak zariskoval, že sa obetoval v Ježišovi Kristovi na kríži, aby som ja mohla ŽIŤ VEČNE!… a je to aj Môj NEOBYČAJNÝ PRIATEĽ, ktorý je stále prítomný, so mnou, nech sa mi deje čokoľvek!!! Navždy mi ostane verný! Je to tá NAJKRAJŠIA skúsenosť života, akú som mohla prežiť! Keby som ulovila ,,zlatú rybku´´, ako sa hovorí J a mohla by som si niečo priať, moje jediné želanie by bolo, aby túto skúsenosť prežil každý človek na tejto zemi! Táto skúsenosť ma ponorila do nových, iných sfér života!

Života, ktorý je Neobyčajne Nádherný a ktorý môžem zakúšať len s Ježišom Kristom spolu s mojimi bratmi a sestrami v Komunite Ján Krstiteľ… . Je pre mňa veľkým povzbudením a krásne vidieť, že BOH si nevyvolil len mňa, ale veľa úžasných bratov a sestier v Povolaní Jána Krstiteľa – Jána Krstiteľa ako priateľa, čo každému poukazuje na Ježiša Krista… . Naozaj Vďaka Ti Pane za každého jedného z nás, aj za tých, ktorých nám ešte pošleš. Poznačil si nás touto pečaťou pre Tvoje slávne dielo o ktoré sa musíme snažiť a usilovať celý svoj život! Viem, že to nie je ľahké…Je ľahké začať beh, ale ťažké dokončiť…je to maratón, ale ak naše srdce ostane ochotné a ostaneme verní BOHU, Pán nám dá plnosť všetkého a učiní nás schopnými v čomkoľvek! J lebo nám dal Svoj Prísľub, Budúcnosť a Nádej…
Verím, že každý z nás chce prežívať život ako v krásnom dobrodružstve a nie v obyčajnosti, nude a stereotype…Tak sa neboj vykročiť…oplatí sa to! Neboj sa aj stratiť, obetovať, riskovať pre Pána, lebo on s Tebou riskuje každý deň. Prijímaj výzvy s vášňou a som presvedčená, že budeš v úžase a rozpakoch nad tým, aké Veľké a Neobyčajné veci bude pán konať aj v Tvojom živote! V mojom už koná… Riskovať s Ježišom sa oplatí. Ja som sa rozhodla zariskovať a VIEM, že pre niečo vyššie alebo lepšie som sa už rozhodnúť nemohla… a Darček, ktorý mi Pán dal je NEOBYČAJNÝ ŽIVOT S NÍM! Áno, Vďaka Ti Pane, lebo s Tebou sme NEOBYČAJNÍ a sme ako ZÁZRAK pre mnohých a ty nám mocne pomáhaš v NEOBYČAJNEJ Komunite v NEOBYČAJNOM Povolaní….

Miroslava Valková

Oáza Sklené