Téma mesiaca: “OČI VZKRIESENIA”


Je tu mesiac apríl, v ktorom slávime Veľkú noc.

Sú to najkrajšie a zároveň najväčšie kresťanské sviatky.

Je to čas, v ktorom slávime, že Ježiš dal za nás seba samého a svojím vzkriesením nám daroval večný život.

Čo to ale v konkrétnom živote pre mňa znamená?

Čo sa pre mňa mení od Ježišovho vzkriesenia?

Ak som uveril, že Ježiš za mňa zomrel a vstal z mŕtvych, Božie slovo hovorí, že som sa stal Božím synom/dcérou.

To znamená, že mám toho istého Ducha, ktorého má Ježiš, a teda aj to isté zmýšľanie.

Znamená to taktiež, že mám oči vzkriesenia. Dívať sa na veci a ľudí novým spôsobom, Ježišovým spôsobom. Sú to oči nádeje. Pohľad, ktorý vidí za horizonty. 

V evanjeliu podľa Marka v piatej kapitole je príbeh, kde za Ježišom príde jeden muž a prosí ho, aby šiel do jeho domu a uzdravil jeho dcéru, ktorá už umierala.

Keď prídu na to miesto, ľudia mu oznámia, že dievča je už mŕtve.

Bohužiaľ sa nedá nič robiť, situácia je beznádejná, je po všetkom.

No Ježiš to vidí inak.

Otcovi dievčaťa hovorí “ver a bude zachránená”, pozeraj na túto situáciu mojimi očami.

Ježiš príde k dievčaťu a rozkáže jej “Talitha kum!” – „Dievča vstaň!“ A dievča vstalo.

Každý máme vo svojom živote situácie, ktoré sú v ľudských očiach už mŕtve.

Možno to o nich hovoria naši neprajníci, možno naši priatelia, lekári či odborníci, no možno práve my sami. S tým sa už nedá nič robiť, je to beznádejné.

Ale Ježiš to vidí inak! A aj ty to môžeš vidieť inak! 

Ako Boží syn a dcéra máš oči vzkriesenia, máš pohľad ako Ježiš.

”Talitha kum!” Takto sa pozeraj na život okolo seba. 

Ježiš ťa dnes pozýva a zároveň túži, aby si na každú situáciu hľadel jeho vzkriesenými očami!