Téma mesiaca: “”Božia moc v tvojej slabosti”


,,Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.”  2 Kor 12, 9

Vrcholí nám obdobie pôstu. Tento čas nám ponúkal a stále ponúka veľkú a jedinečnú možnosť prebudiť Božiu moc v našich životoch. Konkrétne v našich slabostiach.

Všetci máme slabosti – kopu chýb, nedokonalostí rôzneho druhu, ktoré zvyčajne skrývame, zapierame, alebo obraňujeme, hneváme sa na ne a bojujeme s nimi. Myslíme si, že Ježišovi nemáme čo ponúknuť, lebo máme veľa chýb a …

Božie slovo hovorí:,,Stačí TI MOJA MILOSŤ.”

Ježiš chce konať a hýbať sa aj v našich slabostiach, aby cez ne dokázal svoju moc. Ľudia, ktorí majú slabosti, nelámu nad sebou palicu, ale vedia si to priznať a volajú na Pána, budú prekvapení Kristovou milosťou. Boží Syn, Ježiš Kristus nie je limitovaný našimi obmedzeniami, chybami a slabosťami. On dokáže vložiť svoju moc do krehkých nádob, ako sa píše: ,,tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc a nie my.” 2 Kor 4, 7

V Biblii je mnoho príkladov o ľudoch, ktorí mali nedostatky, slabosti a Boh si ich vybral, aby skrze ich životy dokázal svoju moc a slávu.

Aj Ježiš si vyvolil za apoštolov obyčajných ľudí so slabosťami. Stali sa vyvolenými preto, lebo boli ochotní dať sa pretvárať a používať. Ochota je v Božích očiach cennejšia ako schopnosť. 

A tak sa neboj toho, že si nepoužiteľný, ak sa cítiš slabý. 

Ježiš má o teba záujem!

Buď úprimný, vyjadri Ježišovi, že ho potrebuješ a máš ochotné srdce. Nech  Ježiš vstúpi do tvojho života a naplní ho Božou mocou!

Nechaj sa Ním použiť, veď  tento prísľub je aj pre teba:

,,Keď som slabý, vtedy som silný” 2 Kor 12, 10