Znak Pánovej vernosti

25.11 o 18:00 sa v Banskej Štiavnici otvorili brány Domu modlitby pre mladých. Prvého stretnutia sa zúčastnili traja chlapci a dve dievčatá a svojou prítomnosťou nás poctili aj mladí z oázy, ktorí sa rozhodli, že nás budú navštevovať raz za mesiac, aby nás povzbudili, zdieľali s nami našu radosť a mohli nám svedčiť o tom, čo znamená pre nich život s Ježišom. Pre mňa osobne bolo toto stretnutie znakom Pánovej vernosti, keď som videla, že robí veci nové v životoch mojich priateľov a keď som bola svedkom toho, ako mladí ľudia odovzdávajú svoje životy Ježišovi.

Ďalší Dom modlitby bude vo štvrtok 9.12. 2010 o 18:00.

Lydka

Oáza Sklené