Hlas volajúceho v zime

V sobotu 4. decembra sa štyria Jánovia Krstiteľovia Martina, Lucia, Michal a Janči vybrali na dobrodružstvo ohlasovania do Hronského Beňadiku a Nitry.

Hronský Beňadik:
Prijali sme pozvanie od pána Jána Sojku, ktorý robí
prípravu mladých na birmovku v Seredi. Stretnutie sa konalo v Hronskom Beňadiku, kde nás s radosťou prijali 15. mladí, 7.animátori a kaplán zo Serede.
Mať to šťastie ako Eutychus a stretnúť živého vzkrieseného Ježiša bolo našou skúsenosťou v ten zimný sobotný deň.