Vlastná cesta

Vladko Beregi pastier v Koinonii Ján Krstiteľ zodpovedný za oázu Sklené v TV LUX. Kukláč, kulturista, kňaz.  Tým všetkým si priešiel muž, ktorý je dnes zodpovedným za Koinoniu Ján Krstiteľ v Sklennom. O svojej ceste rozpráva duchovný otec Vladimír Beregi, ktorého Boh povolal zvlášnym spôsobom.

logo
link na video