Téma mesiaca: “BOŽÍ ŠTÝL”

lifestyle1V každodennom živote netreba nikdy zabúdať na to, že Boh nie je nečinný, ani nie je ďaleko. Boh vždy koná, má svoj spôsob. Dokázať odhadnúť jeho zmýšľanie je pre človeka nemožné (por. Iz 54, 8-9), ale pozor! Sú určité charakteristiky, ktoré nám odkrýva Božie slovo. Dotýkajú sa spôsobu konania nášho Boha a ukazujú nám niektoré zaujímavé skutočnosti.

Ak pozorne čítaš Bibliu, zistíš, že Boh sa zaujíma o  tvoj život viac ako ty sám. Je to On, ktorý robí prvý krok k tebe. Prv ako si si mohol vôbec predstaviť milovať Boha, bol si Ním milovaný a chcený. Pamätaj si, Boh je vždy iniciatívny! Stačí pomyslieť na túžbu rodičov, ktorí chcú mať dieťa (ktorí chcú, nie tí, ktorí to museli prijať). Tvoj Boh na teba myslí neustále. On ťa hľadá. Už v knihe Genezis môžeš čítať ako Boh hľadá Adama. Dokonca ho hľadá a zaujíma sa oňho aj vtedy, keď už Adam nebol „svätý“ (por. Gen 3,10)! On navrhuje a uzatvára zmluvu s človekom. On posiela riešenie pre teba! Nemešká! Jemu nevadí naše malomocenstvo, blato, v ktorom sa nachádzame, špina a prach, ktoré sa usadili v našom živote. Boh prichádza vždy a v každý čas (por. Ž 69,14-18)! On sa ťa ujal, vyhľadal ťa, aby si nebol stratený (por. Jn 15,16). Toto je jeho štýl. Iniciatíva! Je vždy pripravený zasiahnuť. Neboj sa, máš úžasného priateľa, ktorý sa ponáhľa navštíviť ťa. Veríš tomu?

Boh má  cesty – riešenia, ktoré sú tie najlepšie, ale nie vždy tie najkratšie. Ďalšou črtou nášho Boha je jehovynaliezavosť! Na všetko má riešenie. Všetko si vie použiť, absolútne všetko. Dobré, aj zlé veci. Radosť, či smútok. Pokoj, či hnev. Chorobu, bolesť, trápenie, dokonca aj naše hriechy. Boh je veľmi vynaliezavý. Ježiš si použil 5 chlebov a 2 ryby a nakŕmil hromadu ľudí (por. Lk 9,12-17). Využil chorobu svojho priateľa Lazára, aby sa oslávil (por. Jn 11,4). Vynašiel sa a použil si charakter a horlivosť, ktorú mal Pavol (por. Sk 9,15). Boh je úžasný. Vidí vždy za obzor. Stačí kráčať s ním v dôvere a odhalíme nové veci pre náš život. Jeho konanie je často sprevádzané určitou novosťou pre nás. Nevyspytateľnosť je jeho špecialitou. Často krát sa nestačím diviť, aký je kreatívny. Volám ťa k tomu, aby si zložil svoju starosť na Pána a On sa už postará (por. Ž 55,23).

V Biblii si nemôžeš nevšimnúť, že Boh sa nesmierne zmilúva a odpúšťa! Jeho štýl nesie v sebe túto skutočnosť (por. Ž 103, 10-13). Vždy je ochotný, keď k nemu človek príde so srdcom pokorným, očistiť a oživiť jeho srdce.  Nič ho nezastaví. Ak sa trápiš a nevieš si odpustiť je na to riešenie. Ježiš ti už dávno odpustil. Vymazal tvoj dlžobný úpis (por.          Kol 2,14-15). Niet odsúdenia pre teba, ktorý veríš Ježišovi (por. Rim 8,1). Miluje ťa takého, aký si.

Boh čaká na tvoju odpoveď. Je to ďalšia črta nášho priateľa. Očakáva tvoje áno. Niektoré veci Boh nemôže urobiť bez teba. Dá sa povedať, že ťa potrebuje. Potreboval Mojžiša, aby sa otvorilo more (por. Ex 14, 21-29). Potreboval Abraháma, aby sa dostalo požehnanie ďalej (por. Gen 12, 1-2). Oplatí sa neváhať a odpovedať na jeho ponuky! Povedať „áno“ napriek tomu, čo ťa to stojí, znamená v jeho očiach oveľa viac, ako si vieš predstaviť. Znamená to kráčať vo viere. Na takúto odpoveď Boh vždy zareaguje! Boh odmieňa a to veľmi štedro.

Lebo ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú (1 Kor 2,9)“

Pastier Vladko