Kurz SLOBODA V KRISTOVI

sloboda1.jpg

Niečo ti stále chyba? Si stále nesvoj? Potrebuješ prebudenie a motiváciu do života s Kristom?
Víťazstvo v Kristovi . Sloboda človeka – pod týmto pojmom si každý predstaví niečo iné. Pre niekoho sloboda znamená robiť si čo chce. Pre iného sloboda znamená byť “iný” ako ostatní. Sú aj takí, pre ktorých sloboda znamená “nestarajte sa do mňa”.

Toto sú formy a prejavy, ktoré sa niekedy maskujú pod “Slobodou”, pri ktorých niekedy krútime hlavami.Pozor! Nie každý vonkajší prejav je PRAVOU SLOBODOU! Ja určite nechcem patriť k tým, ktorí maskujú svojesloboda10.jpg zranenia a hrajú sa na “slobodných”. Možno aj ty patríš k tým, ktorí sa už viac nechcú schovávať a pretvarovať, ale chcú prežívať naozajstnú a pravú vnútornú slobodu. S touto túžbou som sa aj ja zúčastnila kurzu sloboda v Kristovi.

Myslela som si, že sa už nedozviem nič nového, ale ?!… Dostala som NOVÉ SVETLO!!! Chcela by som sa podeliť so skúsenosťou, ktorú som prežila na tomto kurze. Aj keď už žijem život s Kristom, vzbudzoval vo mne zvedavosť a túžbu zúčastniť sa ho. Ježiš, ktorý ma už 4 roky nenecháva nečinnú po sloboda2.jpgvšetkých mojich zraneniach, volá stále viac a viac k slobode. Vyrastala som v rodine, kde sa mi nedostávalo povzbudenia, prejavov lásky a istoty. To vo mne spôsobovalo utiahnutosť, zakomplexovanosť, nedôveru a strach. Veľmi som túžila zbaviť sa týchto mojich zranení a ich následkov. Aj keď vstúpil Ježiš do môjho života veľmi konkrétne a zmenil ho, bola som stále zahľadená do seba a svojich rán.

Neustále som sa modlila a prosila Ježiša, aby vstúpil do mojich bolestí a uzdravil ich. Ježiš vo mne konal a oslobodzovalsloboda4.jpg ma aj cez rôzne kurzy vnútorného uzdravenia. Odhaľovala som stále nové bolesti a vracala sa do minulosti. To ale nebolo dostačujúce a nedávalo mi to nádej kráčať vo viere a v napredovaní za Ježišom. Pozvaním na kurz mi svitla nádej nových vecí. To, že mám slobodu v Kristovi som už poznala. Hovorí o tom sväté písmo v Gal 5,1: “Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.” Takže nič nové som na úvod kurzu nepočula. To, že som sa cítila byť obeťou minulosti, spôsobilo nepochopenie tejto Kristovej slobody pre mňa. Až v jednom okamihu počas prednášky zaznelo slovo, ktoré ma zasiahlo: “Nehľadaj víťazstvo v sebe a v svojich ranách, ale hľadaj víťazstvo v Kristovi. Neupieraj svoj pohľad na svoje rany, ale vyjdi zo seba, a pozeraj na Ježiša. Hľadiac na Neho a kráčajúc v jeho pravde budem slobodná.” Toto slovo vstúpilo s mocou do môjho srdca a prijala som ho pre svoj život. Áno, staré sa pominulo, a nastalo nové.

sloboda7.jpgSväté písmo hovorí, že som novým stvorením (pozri 2 Kor 5,17). Lebo nie ako sa vidím ja, ale ako ma vidí On je to najdôležitejšie. A v Ňom som ospravedlnená, oslobodená a znovuzrodená. V tejto novej mentalite som zanechala každé obviňovanie tých, ktorí mi spôsobili bolesť. Už sa nezaoberám svojimi vnútornými zraneniami, ale žijem v tejto pravde. Kráčajúc za ním v dôvere a radosti mením staré myslenie, postoje a konanie. JEŽIŠ je naozaj CESTOU k SLOBODE! Nasmeruj svoje sily tým správnym smerom. Ježiš ti ponúka slobodu. Ak ju chceš, môžeš sa rozhodnúť prijať a žiť túto pravdu o sebe. Takto budeš môcť vyjsť z každej svojej depresie, uzavretosti, sklamania a smútku.

Amen Gabika