Téma mesiaca: “AKO ZISTÍŠ K ČOMU ŤA BOH POVOLAL?”

To, že si stvorený na Boží obraz, ti bude zrejme známe. Hovorí o tom kniha Genezis (Gn1,26): „Urobme človeka na svoj obraz a podľa našej podoby!“ Skrze toto slovo ti Boh hovorí, že si stvorený na jeho podobu. Ty sa podobáš, alebo mal by si sa podobať Bohu. V čom Mu máš byť podobný? Odpoveď na túto otázku nájdeš pozerajúc sa na Ježiša. „On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty (por. Heb1,3)“. Tým, že budeš hľadieť na Ježiša, zistíš, v čom máš byť „podobný“ Bohu. Ježiš je osobnosťou so strašne veľa charakteristikami, avšak jedna z nich ho vystihuje najviac, ktorá to bude?

List Filipanom (Fil 2,7): „stal sa SLUHOM“. Ježiš bol služobník. Bol povolaný slúžiť! On, ktorý bol Učiteľ a Pán, prijal podstatu svojho povolania: SLUŽBA! (por. Jn 13,13-14). Slúžiť, znamená milovať a milovať znamená podobať sa Bohu. Ak budeš robiť to, k čomu ťa Boh povolal, to znamená slúžiť, budeš dávať veľa ovocia. Tvoje uspokojenie stojí na službe bratom a sestrám. Často sa pýtame, prečo nevidíme Boha konať?! Odpoveďou môže byť:

Viac žiadaš, ako dávaš! Ovocím čoho je pasivita, nechuť, strach, suchota… Zapamätaj si, že Boh dal každému nejaké schopnosti – dary! Každého z nás Boh jedinečne stvoril a vložil do nás svoje „talenty“. Múdre spravovanie tvojho života začína vtedy, že prijmeš túto pravdu o tebe: Ty máš určite nejaký dar od Boha, aby si ním slúžil! Máš, máš, máš!!!

V konkrétnosti je teda vhodné a potrebné objaviť v sebe tento alebo tieto Božie dary. To, akými nás Boh stvoril a čo do nás vložil, určuje to, čo od nás očakáva, že budeme robiť. Ak nepoznáš dobre, čo si od Boha dostal, nebudeš môcť slúžiť najlepšie ako vieš. Budeš sa cítiť frustrovaný, obmedzený a často krát sklamaný.

Je možné nájsť 5 faktorov, ktoré ovplyvňujú a ukazujú akým spôsobom máš slúžiť Bohu.

  1. OSOBNOSŤ – TEMPERAMENT!

Boh ťa formuje a tvaruje, vkladá do teba dary už od narodenia. Pozri si Žalm 139, 13-16 a objavíš, že je to tak. Boh má rád rozmanitosť a nie jednoliatosť. Stvoril introvertov aj extrovertov; ľudí, ktorí sú viac „citliví“ a tých, ktorí sú viac „akční“; takých, čo idú stále vpred a takých, čo sú radšej v zadných líniách. Jednoducho, aj v Božom slove máme veľa dôkazov, že Boh si používa všetky typy osobností, stačí sa pozrieť, akých rôznych ľudí si vybral Ježiš za apoštolov. Neexistuje „správny“ alebo „nesprávny“ temperament pre službu. Tvoj temperament, ktorý máš od Boha, ovplyvní to, ako a kde použiješ svoje schopnosti. Teda jednou zo základných vecí je slúžiť v súlade s povahou, ktorú ti dal Boh. Tak budeš prežívať prirodzené naplnenie, uspokojenie a budeš pripravený prinášať ovocie.

  1. PRIRODZENÉ VLOHY – TALENTY!

Každý z nás má určité vlohy už od malička. Niekomu sa melie jazyk a jeho prirodzenou vlohou je hovoriť. Iný má pohybový talent, vie koordinovať svoje telo. Niekomu ide prirodzene matematika a iný spieva bez toho, že by ho to niekto učil atď. V knihe Exodus 31,2-4 máme príklad toho, ako Boh rozdáva určité prirodzené talenty, aby boli naplnené jeho zámery. Pamätaj! Začni slúžiť tým, čo si už dostal: dar motivovať, spievať, tancovať, hovoriť, tvoriť, robiť výzdobu, zabávať, opravovať, budovať, kresliť, variť, dokonca zarábať peniaze… Tieto talenty by si nemal len tak premárniť, aj oni ti budú ukazovať, do čoho ťa Boh povoláva. Ako hovorí 1 Kor 12,5: „služby sú rozličné“. Najúspešnejší ľudia väčšinou robia to, čo je ich záľubou. Nie je správne ignorovať svoje prirodzené záujmy. Je ťažké dosiahnuť vynikajúce výsledky v tom, čo nerobíš rád.

  1. SKÚSENOSTI!

Boh nikdy nepremárni nijakú skúsenosť! V liste Rimanom 8,28 sa píše: „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“. V živote sa nám „udejú“ niektoré skúsenosti, ktoré nám môžu pomôcť v hľadaní našej služby. Skúsenosti z práce, z rodiny, z priateľstiev, zo školy atď. Niekedy môžu byť použité aj tvoje negatívne skúsenosti. Využi ich! Všetko sa dá využiť na Božiu slávu. Boh ťa použije takého, aký si. Krásny príklad je napísaný v prvej knihe Samuelovej (1 Sam 17,34-37). Boh využil skúsenosti, ktorými prešiel Dávid a skrze nich urobil z Dávida nebojácneho bojovníka.

  1. DUCHOVNÉ DARY!

Boh ťa miluje a zahrnie ťa duchovnými darmi, aby si sa mohol podobať jeho Synovi a slúžiť blížnym. V prvom liste Korinťanom (1 Kor 14,12) sa píše: „Horlivo sa usilujte o duchovné dary, usilujte sa mať ich v hojnosti na budovanie Cirkvi“. Ale pozor! Ak chceš naozaj vedieť, či duchovný dar, ktorý máš, je od Boha a máš ho používať, pýtaj sa svojho nadriadeného (pastiera, koordinátora, staršieho brata a sestry). Jednoducho, je to spoločenstvo – komunita – cirkev, ktorej Boh dáva rozlišovanie duchovných darov! Nesnaž sa za každú cenu tvrdohlavo presviedčať všetkých okolo, že si obdarovaný Bohom. Nechaj, nech toto ovocie dozrie v atmosfére priateľstva; dovoľ, nech do toho vstúpi svetlo bratskej lásky, ostaň v pokore a trpezlivo čakaj. Ak je to dar od Boha, ktorý je vždy daný pre dobro všetkých, bude to práve komunita – spoločenstvo, ktoré potvrdí tvoj dar. Takto ťa Boh bude môcť použiť.

  1. OTVORENÉ SRDCE!

Chcel by som uzatvoriť túto tému o povolaní a o službe touto výzvou: Maj otvorené srdce! Je na tebe a na tvojom rozhodnutí, ako využiješ všetko, čo ti dáva Boh. Srdce, ktoré je otvorené, hľadá stále ako môže slúžiť iným! Sebecké záujmy pred Bohom neobstoja, vyhýbaj sa im. Keďže to, čo máš a to kým si, je od Boha, používaj to na Božiu slávu. Nebuď nespokojný keď nemáš niečo, čo majú iní! V liste Rimanom (Rim 9,21) sa píše: „Alebo nemá hrnčiar moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešené účely a druhú na všedné?“ Boh má s tebou špeciálny plán, svoj zámer. Pracuj na sebe, vrhni sa do služby, buď k dispozícií. Postupne objavíš svoj dar. Kým sa skutočne nezapojíš do služby, nezistíš, v čom si dobrý. Neodmietaj ponuku! Zapoj sa do nejakej služby, alebo navrhni ty sám, v čom by si mohol slúžiť iným. Skoč do vody a namoč sa, pretože až potom budeš skutočne motivovaný naučiť sa plávať. Najlepší spôsob ako začať, je začať!

Pastier oázy Sklené

Vladko Beregi