Vitajte V KJK!

img-vitajte.jpgNáš Boh je verný (por. 1Sol 5,24) a ako nám prisľúbil, že to bude On, ktorý nám bude posielať nových bratov a sestry. Môžeme s vďakou konštatovať, že je to pravda. Ďalší bratia a sestry sa pripájajú ku Koinonii Ján Krstiteľ. Aj oni chcú byť hlasom, ktorý volá na púšti (por. Mt 3,3).

Spoločne sme sa mohli posilniť v identite Jána Krstiteľa počas víkendu 17. – 19.10.2008 v Sklenom.

 

Niektorým z nich sme položili aj pár otázok:

 

maria.jpgMária z Ružomberka, 27 rokov, učiteľka matematiky a francúzštiny.

Kde si sa o komunite dozvedela?

Môj prvý kontakt s komunitou bol v jednom Dome modlitbe v Ružomberku. Priviedla ma tam asi pred rokom moja kolegyňa. Veľmi mi tie stretnutia pomohli a začala som sa pravidelne modliť osobnú modlitbu.

Prečo si sa rozhodla práve pre Koinoniu Ján Krstiteľ?

Zažila som viacero komunít na Slovensku alebo Francúzsku. Každá z nich mala pre mňa svoje čaro, ale prešla som si aj ťažkými vecami. Na tejto komunite si veľmi cením prijatie a lásku bratov a sestier. A uvedomujem si, čím vlastne žijem: Dom modlitby, osobná modlitba… Takže som sa rozhodla pre formáciu v tejto komunite v takej slobode.

Čo očakávaš od vstupu do komunity?
Smiech. Chcem sa mať lepšie.J A túžim si viac prehĺbiť svoj vzťah s Ježišom, lebo bez neho sa lepšie mať nebudem. Takže očakávam veľa.

dodo.jpg Jozef zo Zlatých Moraviec, 36 rokov, učiteľ dejepisu a telesnej výchovy.

Aký bol tvoj prvý kontakt s komunitou?

Ku komunite som sa dostal cez moju manželku Žanetku, ktorá je externou členkou KJK. Po jej vstupe do komunity som videl zmenu v našej rodine, ktorá ma zasahovala. Modlila sa za moje obrátenie a ono prišlo jej rozhodnutím a kráčaním v komunite. Skúsenosť s Ježišom ma začala premieňať a zatúžil som po spoločenstve. Chodil som na Dom modlitby a pochopil som, že musím rásť a napredovať v tejto skúsenosti. A to môžem len v spoločenstve.

Čo očakávaš od vstupu do komunity?
Očakávam, že sa ešte viac stmelí naša rodina a Ježiš sa stane naším stredobodom, od ktorého bude všetko vychádzať, a ku ktorému bude všetko smerovať.

mariana-a-rudo.jpgMariana, 29 rokov, lekárka a Rudo, 30 rokov, stavebný inžinier zo Stupavy.

Keď si sa rozhodovala pre nejaké kresťanské spoločenstvo, čo v ňom nemalo chýbať?
Mariana: Chcela som, aby v tom spoločenstve vládla sloboda, radosť a priateľstvo.

Prečo si sa rozhodol práve pre Koinoniu Ján Krstiteľ?

Rudo: Keďže manželka Mariana je externou členkou KJK, tak ma priviedla na otvorené stretnutia Koinonie. Zaujalo ma to, lebo to bolo veľmi slobodné. Nevyvolávalo to vo mne nič stiesnené a uletené. Páčilo sa mi to.

Čo očakávate od vstupu do komunity?

Rudo: Duchovné vedenie a disciplínu v duchovnom živote. Mať určitý systém, ktorý je už fungujúci a bude nás obohacovať. Žiť ho a cítiť sa pri tom slobodne.

Mariana: Ja očakávam aj taký poriadok nielen v duchovnom, ale aj v osobnom živote.

radovan.jpgRadovan z Bratislavy, 41 rokov, ošetrovateľ pre telesne a duševne postihnutých.

Prečo si sa rozhodol práve pre Koinoniu Ján Krstiteľ?

Oslovila ma charizma prijatia. Keď som tu chodieval na kurzy, cítil som sa ako doma, veľmi slobodne. Prešiel som všetkým možným a hľadal som vlastnú identitu. A tu ju nachádzam tým, že mi komunita ukazuje na Ježiša. A tak sa môžem cez spoločenstvo k nemu viac priblížiť.

Si pripravený sa v komunite aj dávať?

Predovšetkým sa budem učiť dávať sa. Doteraz som sa bezhlavo dával a som z toho vyčerpaný. Teraz prijatím identity sa tomu budem učiť v inej podobe, lebo nie je dávať, ako dávať.

Ďakujem za rozhovory.