Realizácia platby – Slávenie Veľkej noci 29.-31.03.2024

Realizácia platby

1.Kreditnou kartou


 


Platba


 


Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
VS: 202476
Poznámka: “vaše meno”