Realizácia platby – Online seminár Vnútorné uzdravenie 21.11.2020

Realizácia platby 10,- €

Upozornenie – Pri platbe nezabudnite uviesť VARIABILNÝ SYMBOL seminára, inak nebude Vaša platba správne prijatá.


1. Kreditnou kartou
2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
Variabilný symbol: 202102
Poznámka: “vaše meno”


3. QR kódom

Seminár Vnútorné uzdravenie