Turíce 2010 KJK v Martine

Potrebuješ byť posilnený?

Nechceš už tápať v prázdnote?
Už máš dosť prázdnych dní?

Chceš byť obnovený?
Túžiš po autentickej radosti?
Čakáš na impulz do života?

Máš opäť šancu a príležitosť prežiť deň Turíc novým spôsobom. Aj tento rok chceme byť spolu s tebou premenení Tešiteľom, ktorého prisľúbil náš Boh.

„A ja poprosím Otca a on vám dá Tešiteľa“
Jn 14,16

TURICE 2010 MARTIN

23. maja 2010,

začiatok o 10,00 hod.
obedňajšia prestávka od 13,00- 14,00 hod.
popoludňajší program o 14,00 hod. je sv. omša

miesto: Kollárova 117, Martin, pri predajni STAVCHEM, v jedálni Strednej odbornej školy obchodu a služieb.