Téma mesiaca: “DÔVODY, PREČO PROSIŤ O DUCHA SVÄTÉHO”

Každé  ráno vstávame s očakávaním nových síl a nového entuziazmu do dňa. Hľadáme niečo pozitívne, čo by nás mohlo motivovať a povzbudiť. Nie vždy sa nám to darí, a preto ti chcem ukázať pravý recept ozajstného prebudenia.

V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo (Joel 3,1)“.

Kto iný  by ťa mohol prebudiť a povzbudiť, naplniť a posilniť, ak nie Duch Ježiša Krista? Čo môže naozaj oživiť tvoj život nie sú veci, ani žiadne lieky, ale Boží Duch. V Biblii môžeš nájsť situáciu, v ktorej človek zakúša vyschnutie. Táto skúsenosť sa opisuje v prorokovi Ezechielovi (por. Ez 37,1-14). Boh mu dáva vidieť suché kosti: vyprázdnené životy, ľudí bez nádeje. No hneď na to mu dáva príkaz, aby začal vyhlasovať: „Hľa, ja vložím do vás ducha, že ožijete…(Ez 37,5)“.


V týchto dňoch cirkev slávi zoslanie Ducha Svätého. Určite nie je Božia vôľa, aby sa na jeho Ducha len spomínalo! Prísľub, ktorý sme dostali od Ježiša je stále aktuálny. Povedal by som, že nie je len aktuálne, ale je urgentné volať a prosiť o nové vyliatie Božieho Ducha. Ozajstné prebudenie tvojho a môjho života príde iba vtedy, ak nás opäť naplní Svätý Duch. Potrebujeme ho viac ako čokoľvek iné! Chcem ti ukázať ešte 3 dôvody, prečo prosiť o Božieho Ducha.

  1. Uvedie ťa do plnej pravdy (por. Jn 16,13)
    Dnes je dosť ťažké nájsť istoty, ktoré by nám uľahčili a spríjemnili život. Stretávame sa s rôznym druhom klamstva. Možno sa ti už stalo, že si bol oklamaný a okradnutý. Tohto nás chce Duch Svätý uchrániť. Klamstvo odhalíš vďaka Duchu pravdy. Je to On, ktorý ťa naplní svetlom, ktoré preniká každú tmu. Múdrosť a rozlišovanie pochádza od Ducha Svätého (por. Jn 14,26), a preto ho neváhaj o to prosiť.
  1. Uhasí tvoj smäd (por. Lk 7,37-38)
    Možno sa práve za niečím ponáhľaš a zháňaš. Nemáš pokoja, kým to nezoženieš. Môže to byť práca, nejaká vec, alebo ten správny človek. Práve pre tieto situácie je prísľub, ktorý ti dáva Ježiš. Tvoje vnútro potrebuje živú vodu, jednoducho potrebuje oživenie. Je to práve Duch Svätý, ktorý ťa naplní pokojom a uhasí tvoj smäd.
  1. Naplní ťa silou a odvahou v rozhodovaní (por. 2Tim 1,6-7)
    O našom storočí sa hovorí ako o storočí strachu. Úzkosť je choroba súčasného sveta. Práve úzkosť ťa oberie o silu a odvahu. Boh pracuje skrze našu odvahu, diabol skrze náš strach. Volaj na Božieho Ducha a on ťa naplní novou silou a odvahou. Určite máš pred sebou ešte veľa rozhodnutí, ktoré ťa v živote čakajú. Môžem ti osobne dosvedčiť, že s Ním je každé rozhodnutie správne.

Bolo by naozaj krásne vstúpiť do nového rána úplne premenený. Nájsť v sebe niečo nové a predovšetkým trvalé a stále. Objaviť to, čo hovorí Božie slovo: „Nie silou a nie mocou, ale tvojim duchom (por. Zach 4,6)“. Máš teda opäť možnosť, ktorú ti ponúka tvoj Boh. Nezahoď ju!


Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh (Sk 2,39)“.

Pastier Oázy Sklené

o. Vlado Beregi

Oáza Sklené