Ako byť lídrom?

Mojžiš bol osobnosťou, ktorá sa dokázala vzoprieť svojmu strachu, či pochybnostiam a vkročila do úplne nových situácií, ktoré nikto pred ním neprežil. Postavil sa krutému faraónovi, prekročil Červené more, zápasil o prežitie na púšti a dokázal mnohokrát zlomiť aj srdce samotného Boha. Práve k takýmto veľkým veciam boli pozvaní všetci, ktorí sa zúčastnili rovnomenného víkendového kurzu v Sklenom 30.4- 2.5. 2010.

Sklené bolo pre mňa veľkou neznámou a veľmi som sa tešil na odhalenie tohto tajomstva. Nížina smerujúca na sever od Bratislavy sa začala postupne uzatvárať pomedzi stredoslovenské vŕšky a pohoria, ktoré akoby chceli naznačiť, že vo svojom srdci ukrývajú niečo naozaj veľmi vzácne. Neušil som, čo to môže byť, ale keď som predo mnou otvorila úchvatná scenéria s oázou uprostred, pochopil som, že Boh nám chce ukázať niečo skutočne veľké.

Gallery is empty!

Odhaľovať to nám pomáhal otec Vladko spolu s ďalšími bratmi a sestrami. Špeciálnym bádateľom, ktorý nás voviedol do hlbokého srdca Mojžiša bola sestra Pavla z Talianska, ktorá vravela o špecifickom Božom poslaní pre každého jedného z nás. Postupne sme zistili, ako byť vodcom v našich rodinách, domoch modlitby, či školách a priamo na Mojžišovom živote si overili, že s detskou dôverou v Boha nám nič nebude nemožné. Počas týchto troch dní sme svorne, ako jeden ľud, kráčali vpred so zrakom upreným na veľkého Božieho priateľa Mojžiša a učili sa na reálnych skúsenostiach z jeho života.

Rudo vyjadril svoju skúsenosť takto: „Bol problém sa sem vôbec dostať, ale som rád, že sa mi to podarilo. Zanechal som doma svoje najrôznejšie starosti a problémy a prišiel som si sem vyčistiť hlavu. Chcel som spoznať niečo nové, čo je v našej komunite, lebo som nevedel,  čo je vlastne kurz Mojžiš a čo pre nás prinesie. No dal mi návod na to,  ako viesť seba samého, svoju rodinu a svojich bratov a sestry, ktorí sú mi zverení.“

Viktora pre zmenu upútali tieto atribúty z Mojžišovho života: „ Na  Mojžišovi ma najviac zasahuje to, že líder nie je človek, ktorý musí mať na všetko riešenie alebo východisko, ale je v prvom rade odhodlaný plniť to,  čo mu Boh odhaľuje,  a potom aj ten najväčší problém spľasne ako nafúknutý balón.“

A v neposlednom rade sme s pomocou Sergeja pochopili, že v živote každého človeka je potrebná vízia, ktorá presahuje jeho život. Hoc Mojžiš nikdy nevošiel do zasľúbenej zeme, v srdci si ju privlastnil a jeho synovia a dcéry ju dobili, čím naplnili túžbu, ktorá bola v jeho srdci po všetky tie dlhé roky.

Boh túži dať aj tebe víziu zasľúbenej zeme, stačí len počúvať jeho hlas, mať otvorené srdce a nohy ochotné nasledovať ho všade tam, kam pôjde On. Som šťastný, že som ten dar mohol odhaliť práve v Sklenom.

Valentín Tino Humeňanský