TRI EVANJELIZAČNÉ STRETNUTIA PRED VEĽKOU NOCOU

a čerešnička na evanjelizačnej torte. 25.-27.( štvrtok až sobota ) marca sme dostali pozvanie a možnosť svedčiť
o Ježišovi na troch rôznych miestach na Slovensku:

Prvým miestom bol Prešov – stretko mladých.  Druhý evanjelizačný večer sme strávili v malebnej oravskej dedine –Novoť.  Tretím miestom bolo Partizánske.
Našimi hlavnými „zbraňami“ pri ohlasovaní a túžbe zasiahnuť srdcia týchto ľudí bola radostná a dynamická chvála, tvorivé prvky pantomímy, hlásané Slovo, osobné svedectvá, všetko sprevádzané hudbou, piesňami, na vytvorenie atmosféry viery, ktorá pomáha vzbudiť jasnú odpoveď na Ježišovu výzvu.

Prešov!
Tak toto je ten rozdiel!

Pod týmto názvom sa nieslo stretnutie mladých, na ktoré nás pozvala susedná realita z Prešova. Ekipu tvorili o. Vladko, Martina, Janko, Michal a Lucia. Stretnutie sa začalo radostnými chválami, ktoré sme obohatili krátkou zoznamovacou hrou.

Pripravili sme tiež evanjelizačnú pantomímu, na ktorú nadviazal o. Vladko prednáškou, ako vytrvať v kráčaní s Ježišom – a to neustálym prijímaním Jeho Slova, rozhodovaním sa v týchto ponukách a vytrvaním v našom rozhodnutí až do cieľa. Takto budeme žiť odbrzdený život – na plný plyn. Martina nás povzbudila svojim svedectvom, ako Ježišovo Slovo padlo do jej srdca a naplnilo jej život šťastím, ktoré predtým nezakúšala.
A to je ten rozdiel – život naplno s Ježišom a život „len tak – tak“, bez Ježiša!

Novoť!

Na tomto stretnutí sa zúčastnil celý 10- členný team – Sklené, spolu s Luciou, našou „elastic girl“ do všetkého. Pozvanie sme prijali od miestneho kňaza o. Vlada.
Evanjelizačná omša pre birmovancov, ale aj pre všetkých tých, ktorí chceli zakúsiť v tento piatkový večer špeciálnu, hlbšiu skúsenosť s Ježišom a hodinový program po nej, bol náš spôsob, ktorým sme klopali na už očakávajúce srdcia ľudí v preplnenom kostole.

Povzbudivé slová o. Vladka, pozývajúce do osobného vzťahu lásky s Bohom, Otcom, Sergejove, Luciine a Katkine svedectvá o skúsenosti s Božím Slovom, ktorá zmenila ich životy a životné postoje. Pantomíma, v ktorej si si kládol otázku, kto vedie Tvoj život, kto a čo ťa ovláda pri tvojom rozhodovaní sa a dostával si odpoveď, že jedine s Božím Slovom si víťaz v rôznych búrkach tvojho života. Toto všetko boli nástroje, skrze, ktoré sme prosili Pána, aby napojil to, čo je smädné a nasýtil to, čo je hladné.

Partizánske!

Tiež nie prvé stretnutie v Partizánskom, na ktoré nás pozvalo miestne spoločenstvo Skalkáči, s ktorým spolupracujeme už dlhšiu dobu.
Prišli sme štyria- o. Vladko, Martina, Janči a Miško. Náš evanjelizačný program sme prispôsobili (kvôli aktuálnosti a účinnosti) tejto 25 člennej skupinke ľudí rôzneho veku.
Atmosféra modlitby, radosti, prijatia a priateľstvá, takto by sa dalo charakterizovať toto 2 a pol hodinové stretnutie. Veríme, že prinesie ovocie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Čerešničkou na tejto evanjelizačnej torte bolo pre nás nedeľné stretnutie s názvom „Ježiš Uzdravuje“ v Martine.
Na prekvapenie väčší počet ľudí ako inokedy, asi 200 ľudí z rôznych častí Slovenska, viacerí, ktorí prišli prvý krát a na potešenie viacerí, ktorí boli oslovení evanjelizáciou z Novote a z Partizánskeho, a tak neváhali prísť ani v nedeľu.
V doobedňajšej časti nám kázala, viedla modlitbu a svedčila o svojich skúsenostiach v oblasti vnútorného uzdravenia naša sestra Petra.
Pantomíma Katky a Sergeja bola pre nás výzvou ako odovzdať naše srdce Ježišovi ako najlepšiemu lekárovi.
V poobedňajšej časti nás viedol náš pastier Vladko, ktorý počas sv. omše ukázal na Ježiša, ako iba v Jeho mene môže prísť k úplnému a dlhodobému uzdraveniu celého človeka, skrze milosť, zadarmo.
My máme za uzdravenie prosiť vždy vtedy, keď choroba, či problém bráni nášmu vzťahu k bratom, s Bohom alebo nám samým.

Sme vďačný Pánovi za to, čo sme mohli zasiať a veríme, že On sa postará, aby strom vyrástol a priniesol bohatú úrodu. Tešíme sa na Veľkú Noc a zdravíme všetkých.

S priateľstvom martina