Nebezpečne príťažlivý

Si nebezpečne príťažlivý? Kto je nebezpečne príťažlivý? Ako sa stať nebezpečne príťažlivým? …

Tak to boli otázky, na ktoré sme hľadali odpoveď počas víkendového stretnutia mladých v Sklenom. Z rôznych kútov Slovenska sa u nás zišla 40-tka mladých, pripravených objaviť v sebe nebezpečnú príťažlivosť.

V sobotu sa naplno rozbehlo naše stretko. Začali sme energickou modlitbou, kde sme boli s tým NAJ… Ježišom, ktorý je nepochybne neodolateľne príťažlivý.

Jer 20,7a: „Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť, uchopil si ma a premohol.“

Po modlitbe mladí mali v skupinkách vytvoriť plagáty s tým, čo si predstavujú pod pojmom nebezpečne príťažlivý. Videli sme skutočne kreatívne diela !

Vladko nadviazal na túto ich tvorbu a pritom nás voviedol do hlbšieho poznania krásy.

Mňa oslovilo, že nemám na seba pozerať spôsobom: “Á, á, á….. mám veľký nos, vyzerám hrozne“ neupriamiť sa iba na jednu, možno nie najkrajšiu, časť môjho výzoru, ale na moju krásu mám pozerať v celistvosti. Som krásny, lebo som originálnym dielom Boha -Stvoriteľa.

Ďalšie pekné veci boli: krása je harmóniou tela i duše.

Nebezpečne príťažlivý nemôže byť ten, kto je krásny len navonok, ale vo vnútri je otrasný: nadáva, ohovára, …

Ani ten nie je nebezpečne príťažlivý, kto je síce pekný vo vnútri, ale o svoj zovňajšok sa nestará: chodí neupravený, strapatý, nosí špinavé, potrhané, šaty , mastné vlasy…….

Po dobrom obede sme mali malú súťaž, kde cieľom bolo udržať si loptičku (príťažlivosť) na doske aj cez mnohé prekážky.

Martina nám odkryla, čo z nás ešte robí nebezpečne príťažlivých a ako si to udržať. Tak napríklad aj poriadok v tvojej izbe a okolí robí z teba nebezpečne príťažlivého a dáva autoritu Tvojmu životu. Aj zorganizovať si dobre čas je veľmi dôležité. Daj tým správnym veciam, vzťahom prioritu. Buď v tom vytrvalý, stály a dôsledný, nie len na chvíľu, ale ako hovorí sv. Pavol vo Flp 3,14: „ Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.“ čiže dennodenne a najlepšie ako vieš.

          Slová potvrdené osobným svedectvom Ľudky, ktorá hľadajúc krásu vo svete a túžiac po dokonalosti stretla Ježiša, v ktorom našla prameň všetkej krásy, príťažlivosti a šťastia.

Večer pre nás pripravili Miška a Lucia. Strávili sme ho pozeraním videoklipov rôznych štýlov kresťanskej hudby a zábavnými hrami.

Vladko nám predstavil svojho „miláčika“ Kirka Franklina a na sv. omši v nedeľu nám tiež odhalil 4. kroky ako dosiahnuť príťažlivosť:1. chodiť bezúhonne

2. mať priateľský pohľad

3. veselé srdce

4. ostať vždy štedrý

Takže vbehni aj ty spolu s Ježišom do nového dobrodružstva a buď nebezpečne príťažlivý!

Michal