Stretnutie v Dudinciach

Sme radi, že Koinonia Ján Krstiteľ s pastierom Vladkom mohla pomôcť ďalšej farnosti pri príprave mladých na prijatie sviatosti birmovania. Na sviatok sv. Mikuláša 6. decembra 2008 nás pozval do svojej farnosti v Dudinciach o. Emil, aby sme s týmito mladými mohli zdieľať svoje skúsenosti viery a svedčiť im, ako Ježiš zmenil naše životy. A týmito svedectvami ich povzbudiť a motivovať k tomu, aby sa aj oni rozhodli odovzdať svoj život Ježišovi konkrétnym gestom.

Naša vďaka patrí predovšetkým Ježišovi, za pozvanie o. Emilovi a všetkým mladým za ich prijatie.

Oáza Sklené