Milí bratia a sestry z Koinonie Ján Krstiteľ

„…oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista…“ Rim 5,15

Milí bratia a sestry z Koinonie Ján Krstiteľ a všetci tí,

ktorí čítate našu web stránku!

V mene všetkých členov Koinonie Ján Krstiteľ Oáza Sklené

Vám prajem, aby ste prežili tohtoročné Vianočné sviatky s vďačným a otvoreným srdcom.

Nech je to čas milosti a nádeje.

Nech ste otvorení na nové veci, ktoré pre vás pripravil náš Pán a Pastier Ježiš v Novom roku 2009.

Pastier Oázy Sklené

o. Vladimír Beregi