Stretnutie mladých – Odtrhnutí z reťaze II.

Nespútanosť a sloboda ti určite patria! Nenechaj sa spútať a zotročiť! Máš opäť možnosť zmeniť tvoj život, rozhodni sa! „Nič vám nebude nemožné“, to povedal Ježiš a ty to môžeš zakúsiť na stretnutí mladých v Sklenom.Určite ťa čaká skúsenosť s mocou chvály a sile priateľstva.Tešíme sa na teba.

Stretnutie mladých s názvom Odtrhnutí z reťaze II.
bude 11-13.5.2012 v Sklenom
Od 15-25 rokov, cena:30eur
Začiatok: piatok 17.30 hod.Koniec: nedeľa 15.00 hod.
Nahlas sa povinne a záväzne cez e mail: sklene@kjk.sk