Stretnutie mladých s názvom Odtrhnutí z reťaze II.