Slávenie Turíc 2011

Pozývame ťa na slávenie Turíc do Bratislavy (11.6 v sobotu.) a Martina (12.6.v nedeľu).
Nanovo potrebuješ zažiť DS, ktorý chce pozdvihnúť tvoj život a naplniť ťa novou silou.
V atmosfére priateľstva a mocnej modlitby môžeš aj ty byť opäť premenený.

Bratislava- Račianska 190 SOŠ Polygrafická
Martin – Kollarova 117 Stavmart