Seminár pre ženy II.

10.apríla 2015 Oáza Sklené radostne privítala 53 dám, nesúcich si v kufri okrem Biblie a zápisníka aj úbor na cvičenie, šminky, parfém a  najkrajšie večerné šaty. Trochu nevšedné? Áno. Prišli objavovať nové dimenzie seba samých v troch životne najdôležitejších vzťahoch a medzi iným aj skrze veľmi praktické aktivity. Tieto pestré aktivity prišli zabezpečiť okrem stabilných Petry a Betky aj externé sestry Maťa, Ľudka, Naťa, Peťa a Ľubka. (Skutočne úžasné, koľko darov sa v nás skrývaJ) V kuchyni nesmel chýbať náš obľúbený, hlavný šéfkuchár Zdeno, ktorý spolu s Vladkom, bratmi a sestrami vytvoril variácie úžasných chutí a vôní. Samozrejme, sobotný večer zakončilo excelentné prekvapenie. Je zrejmé, že keď dámy 12.apríla našu oázu opúšťali, boli premenené, zvnútra i zvonka. Kým? Najlepším odborníkom v oblasti vzťahov, Ježišom. On nás premieňa a neustále bude premieňať na svoj obraz skrze každodenné dívanie sa do neomylného zrkadla Jeho slova.