Radko a jeho život

radko.jpgDrahý brat, drahá sestra,

volám sa Radovan Eliáš, , a žijem spolu s mojimi rodičmi v rodinnom dome v Šimonovanoch. Chcel by som ti aj týmto spôsobom svedčiť o tom, aké veľké veci Boh urobil v mojom živote.

Už ako malý chlapec som bol veľmi zvedavý a všetko zakázané ma veľmi priťahovalo. A tak sa stalo, že v 6 rokoch som po prvý krát vzal do ruky cigaretu. Alkohol som vyskúšal keď som mal iba 10 rokov. Neskôr som začal fajčiť marihuanu. Zo začiatku to bola veľká zábava, ale rok po roku sa to stále zhoršovalo.

V 23 rokoch môjho života bol môj život totálne v troskách. Moju radosť vystriedala depresia, strach, úzkosť a beznádej. Život bez alkoholu som si už ani nevedel predstaviť. Totiž alkohol sa stal mojou jedinou úľavou. Celé tri roky som sa snažil s celou svojou silou prestať piť a zmeniť svoj život. Ale čím viac som sa snažil, tým to bolo horšie. Život pre mňa stratil svoj zmysel. Moja situácia bola úplne beznádejná. A tak som sa jednej januárovej noci v roku 1993 rozhodol, že svoj život ukončím.
V tom čase som žil v Bratislave a tak som si vybral najbližší most a chcel skočiť do Dunaja. Ako som tam stál a chcel to urobiť, akoby som počul dva hlasy, ten prvý vravel: “Skonči to! Si stále horší, skoč dole, ukonči to!”, a ten druhý: “Zastav sa, daj mi ešte jednu šancu a zmením celý tvoj život”. Spontánne som zdvihol ruky hore a z celej sily som začal kričať na Boha. V tej chvíli ma nič iné nenapadlo. Nebol som človek modlitby a ani ortodoxný katolík. Viem len, že som spustil z celej sily: “Bože zachráň ma, pomôž mi, lebo zošaliem”. Stále som to opakoval až som z toho skoro stratil hlas. Po chvíli som začal zakúšať niečo nové. Do môjho srdca, mysle a aj tela, začal vstupovať pocit veľkého pokoja, ktorý postupne odtlačil každú úzkosť. V jednej chvíli sa ma zmocnil obrovský pokoj, ktorý som celé roky necítil. Boh sa zmiloval nad mojou biedou a dotkol sa ma. Vedel som, že je to odpoveď na ktorú som dlho čakal. Predo mnou sa otvoril nový pohľad na život! Po chvíli som zakúsil odpustenie a prijatie. Srdcom, ktoré už bolo naplnené vierou som prijal Ježiša. Toho, ktorý mi odpustil všetky moje hriechy a miluje ma takého, aký som.

Na druhý deň som sa modlil v mojej izbe podobným spôsobom: “Ježišu, dávam ti do rúk môj život, lebo nad ním nemám žiadnu kontrolu. Ty si mojím Pánom a Spasiteľom. Prosím ťa príď a pomôž mi. Tu je moje srdce, premeň ho, sprav ho podľa svojho”. Ako som sa takto modlil, moje srdce horelo. Normálne fyzicky som cítil teplo v mojej hrudi. Bol to úžasný a ťažko opísateľný pocit. Ježiš ma v tej chvíli uzdravoval a očisťoval. Od samej radosti som až plakal. Moja tvár začala žiariť radosťou. Ježiš mi vrátil veľký úsmev na pery. Nevedel som, čo sa to so mnou deje. Napriek tomu som vedel, že ma Boh miluje! Úžasne je, že od tejto chvíle sa s mojím Bohom, Pánom Ježišom Kristom stretávam rovnako vždy, keď sa modlím s jeho slovom. Ale to nie je ešte všetko. Boh ma uzdravil z alkoholizmu, oslobodil ma od cigariet a daroval mi nový život v Kristovi Ježišovi.

Boh, ktorého hľadáš, alebo ho vôbec nepoznáš je živý a tak blízko nás. Aj Ty ho môžeš stretnúť. Ja verím, že všetko čo Boh dal mne dá aj tebe. Lebo On sám hovorí, Mt 7,7-11: “Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia”.

Toto svedectvo som napísal preto, lebo verím, že Ježiš chce pomôcť aj tebe!

… zastav sa, daj Bohu šancu a on zmení celý Tvoj život.
Tvoj brat Rado