On jediný zlámal okovy mojej nezmyselnosti

betka.jpgKládla som si otázky:

Kto som? Prečo žijem? Načo som tu? V hĺbke srdca som však vedela, že za tým musí existovať niečo hlbšie. Hľadala som zmysel svojho života! No TEN, ktorý dáva zmysel všetkému, naplnil môj život.

Volám sa Betka. Mám 33 rokov. Vyrastala som v tradičnej katolíckej rodine. Do kostola som chodievala, lebo rodičia ma k tomu viedli už od mala.

V 17 rokoch som sa začala seriózne zamýšľať nad zmyslom svojho života. Túžila som po pravom šťastí, ktoré som v ničom a nikde nenachádzala. V hĺbke srdca som však tušila, že ak je táto túžba vo mne, musí existovať aj jej realizácia.

Boh, o ktorom som počula v kostole, bol pre mňa ktosi veľmi vzdialený, až nedosiahnuteľný. Mala som z neho strach a nevidela som, aby pre mňa niečo konkrétne urobil. Pre mňa bol mŕtvy, neschopný naplniť moju túžbu po šťastí a pravom zmysle života.

Zakúšala som, že aj keď mám všetko čo potrebujem (úspech v škole, úžasných priateľov, dobrých rodičov, materiálne zabezpečenie), predsa je moje srdce neuspokojené. Stále viac sa ma zmocňoval smútok. Na všetko a všetkých okolo seba som hľadela bez akéhokoľvek zmyslu – čierne, negatívne. Strácala som radosť zo života a chuť žiť.

Skúšala som ďalšie cesty šťastia: izolovala som sa od ľudí a čítala knihy od Břetilava Kafku-český okultista, Moodyho- o reinkarnácii. Ale smútok ma zaplavoval stále viac. Dnes viem, že Boh sa už nemohol dívať ako blúdim, preto zasiahol konkrétne a radikálne. Dal mi Nový Život, po ktorom som vždy túžila. Ako?

Skrze mladý manželský pár, ktorý mi ohlásil živého Krista. Konečne som nielen počula ale i videla šťastných ľudí, plných života a entuziazmu, ktorý žijú v plnosti to, o čom hovoria. Videla som, že i oni majú problémy ako každý, ale dokážu ich spolu riešiť a kráčať vpred. Prečo? Lebo Ježiš naplnil ich život. Mali to, po čom som vždy túžila ale nenachádzala. Moje srdce naplnila veľká radosť, ktorú som dovtedy nezakúšala. Rozhodla som sa preto postaviť do centra svojho života Ježiša. Svojimi ústami som Ho vyznala za jediného Pána a Spasiteľa. Odvtedy som zakúsila a naďalej zakúšam, že Ježiš Kristus je naozaj živý, miluje ma a záleží mu na mne. Nie je Bohom vzdialeným, ale priateľom ktorý mi rozumie, nesklame, môžem mu odovzdať každú svoju ťažkosť, odpovie.

Dnes viem, že On jediný zlámal okovy mojej nezmyselnosti, negativizmu, keď zomrel za mňa na kríži. Neostal v hrobe ale vstal z mŕtvych a žije, aby som ja mohla žiť v radosti a nehľadela na seba, ľudí a svet čierne. Dal mi Svojho Ducha, ktorý mi pripomína, že som milované Božie dieťa a dáva mi túžbu po čítaní Božieho Slova, aby som poznávala a milovala Ježiša stále viac.

Duch Svätý ma tlačí do spoločenstva kde otvára moje srdce na nových priateľov. Ja sa už nemusím a nechcem uzatvárať a izolovať. Dáva mi odvahu kráčať vpred a víťaziť, chuť riskovať a ísť do vecí nových. Premieňa moje staré zmýšľanie a dáva nové. Robí zo mňa nového človeka, plného radosti. Jemu je všetko možné!

Neboj sa! Ak hľadáš zmysel života, povedz Mu aby ti ho naplnil!
(Sk 4,12): „Lebo niet pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení!“