OSLOBODENÝ Z HEROINU, SVEDOK PRAVÉHO ZÁZRAKU!

re.gif” Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára a dáva mu sedieť vedľa kniežat, vedľa kniežat svojho ľudu.” (Ž 113,7-8). Toto slovo sa 14. júna 2001 stalo vo mne telom a ja som mal silnú skúsenosť s mocou Božej lásky, a práve toto úplne zmenilo môj život.

Volám sa Mario Pio, mám 28 rokov, narodil som sa v San Giovanni Rotondo a vyrastal som v Monte S. Angelo v provincii Foggia. Mám obrovskú radosť z toho, že môžem vyrozprávať a svedčiť o tom, ako Pán Ježiš zasiahol v mojom živote a ako ma zachránil od istej smrti. Pochádzam z robotníckej rodiny a som najmladší zo štyroch detí. Moji rodičia sa nám stále snažili dať to najlepšie, a to aj v oblasti vzdelania. Keď som mal 14-15 rokov, môj otec stratil prácu, a to prinieslo mnohé ekonomické problémy, ktoré zaťažili celú rodinu a ja som sa začal za mojich rodičov istým spôsobom hanbiť, lebo neboli schopní mi dať to, čo dostávali moji kamaráti. Táto hanba prešla do nezáujmu a ja som sa vzďaľoval stále viac a viac od mojich rodičov a aj od súrodencov.
Svoju dôveru som už viac nevkladal do rodiny, ale do kamarátov, aby som dostal od nich to, čo podľa mňa, mi moji rodičia nedokázali dať. Zlá ekonomická situácia na mňa doliehala veľmi silno, cítil som sa nepríjemne v prítomnosti vrstovníkov. Stupňovalo sa to až do takej miery, že som začal piť a fajčiť marihuanu … len preto, aby som utíšil hnev a vzburu, ktoré lomcovali mojim vnútrom. Začal som byť násilnícky, stál som tvrdo proti všetkým a proti všetkému; dokonca som nedokázal byť s niekým bez toho, aby som nebol naliaty. Roky bežali, situácia sa zhoršovala a ja som už nedokázal zakryť silné depresie. V jeden deň, keď som mal už 19, dal som si heroín. Bolo mi po ňom strašne zle a rozhodol som sa, že to už nikdy viac nezopakujem, ale nepodarilo sa ,lebo heroín bol jediný spôsob, ako zabudnúť na všetky problémy, ktoré mi stále znova a znova vírili v hlave. Začal som ho brávať častejšie, mysliac si, že to nebude také ťažké ustrážiť, ale opak bol pravdou. Uvedomil som si, že už bez neho nemôžem byť. Začal som kradnúť v mojej rodine, hlavne súrodencom, sumy nie malé. Rozhodol som sa vstúpiť do terapeutickej skupiny drogovo závislých, ale výsledky boli biedne a stále som sa našiel v tej istej situácii, z ktorej som utekal. Keď som sa vrátil rodina ma neprijala a ja som si prvýkrát v živote uvedomil, že som zostal celkom sám a nemám nikoho okrem Boha. Keďže sa moja situácia nemenila, stále viac a viac vo mne dozrievalo rozhodnutie vziať si život. Ale vďaka Bohu sa tak nestalo, lebo On, Pán, vypočul krik mojej beznádeje.Jedného dňa som mal veľmi konkrétnu skúsenosť s tým, že Boh počul môj krik. Stretol som dvoch veriacich chlapcov, ktorí mali skúsenosť s Ježišom. Pozvali ma na kurz Filip do oázy Koinonie Ján Krstiteľ a ja som bez rozmýšľania šiel. Prvý deň som nerozumel ničomu, čo sa dialo. Dovtedy som nikdy nezakúsil radosť z modlitby, nikdy som nerozumel Božiemu slovu, ale cítil som, že je potrebné odovzdať sa Pánovi. Počas vzývania Ducha svätého sa moje srdce otvorilo a ja som mal prvýkrát skúsenosť s Pánom Ježišom. Zakúsil som moc jeho lásky.
Prežil som to, že On zomrel a vstal z mŕtvych kvôli mne a pre mňa a cítil som ako do môjho srdca preniká Jeho slovo: ” Ja ťa milujem a rozhodol som sa zmeniť tvoj život!” A v tej istej chvíli ma moc Ducha svätého oslobodila od závislosti na heroíne. Prejavilo sa to konkrétnym znakom: na jazyku a v ústach som cítil pach heroínu a vnímal som, ako čosi zo mňa vychádza. V srdci som cítil obrovské teplo, ktoré mi dalo istotu toho, že je čas, kedy začínam nanovo – nový život s Kristom. Na konci modlitby som vnímal v srdci veľké oslobodenie od reťazí, ktoré ma spútavali a väznili už dlhý čas, a v tej istej chvíli som zakúšal nevysvetliteľnú radosť, ktorá zaplavila celú moju bytosť. Až keď som sa vrátil domov, som si uvedomil, že túžba po heroíne úplne zmizla, zakúšal som úplnú slobodu. Od tohto dňa stále viac a viac rástla vo mne láska k Pánu Ježišovi a vyústilo to do rozhodnutia nasledovať ho v panenstve pre Nebeské kráľovstvo. Momentálne žijem v Koinonii Ján Krstiteľ a slúžim Pánu Ježišovi v Oáze v Plzni.
Každý deň zakúšam Pánovu milosť a úplnú obnovu môjho života, ktorú dokáže urobiť iba Ježiš. Povolanie , ktoré žijem, sa stalo prameňom obrovského požehnania pre mňa i pre moju rodinu, ktorá teraz už žije v pokoji a v radosti, lebo: “kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť.” (Rim 5,20)

Mario Pio