Otvorenie základnej cirkevnej školy Jána Krstiteľa

Veľkou radosťou pre našu oázu a celú Koinoniu Ján Krstiteľ je otvorenie Základnej Cirkevnej školy Jána Krstiteľa
v Partizánskom.

Dňa 2. septembra 2015 sme otvorili prvý ročník s 11 žiakmi.

Duch Svätý veje kam chce a ako chce! Po viac ako 70. rokoch čakania sa otvorila prvá cirkevná základná škola v meste Partizánske. Veríme, že prorockým znakom je aj fakt, že táto Cirkevná Základná škola Koinonie Ján Krstiteľ vznikla v budove školy, ktorá bola v meste Partizánske ako prvá škola a po 70. rokoch je tu konečne cirkevná základná škola.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k jej vzniku. Zvlášť nadšeným mladým ľuďom z Koinonie v Partizánskom, ktorí sa modlili za vznik tejto školy 15 rokov. Vďaka patrí o. dekanovi z mesta Partizánske a pánovi primátorovi s mestským zastupiteľstvom, ktorí nám nemalou mierou pomohli k vzniknutiu školy. Chceme byť vďační všetkým ľuďom (dobrovoľníkom pri rekonštrukcii tried, bratom saleziánom, riaditeľom základných škôl v Partizánskom, spolku A. Baťu, dobrodincom a ostatným).

Nech je toto semienko prorockým gestom pre našu Koinoniu, aby sa kdekoľvek na Slovensku a vo svete mohlo odovzdávať
a šíriť evanjelium skrze novovzniknuté školy.