Pochod za život

V nedeľu 20.09.2015 sa v Bratislave uskutočnil celoslovenský národný pochod za život. Druhý ročník tejto veľkej akcie sa niesol pod heslom „Radosť zo života“.

Spolu s mnohými členmi koinonie sme sa aj my ochotne pridali k 85 000 zástupu bratov a sestier a vydali sa do ulíc Bratislavy ohlásiť dôležité posolstvo života. Vo vlnách tejto veľkej ľudskej rieky sme zakúsili veľmi pokojnú a radostnú atmosféru.

Svojím kráčaním sme chceli zároveň poukázať na jediného darcu všetkého – na Ježiša, ktorý nám ponúka ten najlepší život.

„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ Jn 10,10

logo-1-cmyk-01